L’Entesa per Sabadell denuncia el nul interès del govern municipal per rehabilitar el Vapor Turull

El Vapor Turull, construït l’any 1850 per Pere Turull, és el vapor més antic que es conserva dins la trama urbana de la ciutat. Actualment, es troba en una situació de precarietat a causa del continuat abandonament i les accions vandàliques que ha sofert, la última de la quals es produí el passat mes de març amb un incendi al seu interior que va afectar bona part dels elements estructurals de fusta.

Es tracta d’un edifici que, per la seva història, pel seu paper en la industrialització de Sabadell, les seves característiques i la seva cèntrica ubicació, té prou rellevància per evitar la seva total degradació i rehabilitar-lo per encabir-hi un ús més digne que l’actual abandonament.

L’Entesa per Sabadell ha reclamat en diverses ocasions des de fa anys la seva rehabilitació per tal de donar-li una funció social i cultural. L’octubre de 2006 va fer pública i va presentar al govern la proposta de convertir aquest edifici en un hotel d’entitats, dins la proposta Pol Est per a transformar aquest espai del centre de la ciutat i revitalitzar l’activitat d’aquesta zona.
www.entesa.org/IMG/pdf/proposta_VaporTurull.pdf

Posteriorment ha proposat que aquesta rehabilitació es reculli en els diferents pressupostos municipals o en els Fons Estatal. L’Entesa ha tornat a proposar al govern municipal perquè inclogui la rehabilitació del Vapor Turull en el pressupost del 2010 i en els projectes finançats amb els Fons Estatals d’Ocupació.

El govern per la seva banda ha fet cas omís
d’aquestes propostes i novament no destinarà cap euro a l’edifici del Vapor Turull, ni que sigui per garantir el seu manteniment.

Des de l’Entesa lamentem aquest continuat desinterès del govern municipal, i concretament cap el Vapor Turull, en relació la conservació del patrimoni històric de la ciutat i a donar-li un ús concret adaptat a les seves característiques.

La cultura, la memòria històrica i facilitar espais adequats a les entitats, no es troben entre les prioritats del govern municipal. En canvi prefereix destinar recursos públics a obres intranscendents, propaganda i altres despeses innecessàries que tindrien un millor destí si fossin destinades a mantenir i rehabilitar el patrimoni de la ciutat.