L’Entesa per Sabadell lamenta que el govern hagi de recórrer a estudis sense cap valor per fer creure que està ben valorat i que és transparent

Roda de premsa 11/12/2009

Darrerament han aparegut determinades informacions que han estat utilitzades per fer creure a l’opinió pública que l’Ajuntament de Sabadell és dels més transparents i que l’alcalde Manuel Bustos és dels més ben valorats.

Per difondre aquestes suposits s’han utilitzat unes informacions que no han estat contrastades en cap moment i que es basen en estudis sense cap tipus de rigor ni de valor.

L’Entesa per Sabadell ha buscat informació al respecte i ha contrastat els estudis en què es basen aquestes valoracions, i podem concloure que es tracta de valoracions sense cap tipus de base científica, que s’han tret de context i que el PSC ha utilitzat amb finalitats partidistes.

Índex de transparència
Realitzada per Transparency Internacional España, de Madrid
Qualifica l’Ajuntament d’entre els més transparents (el 7è) segons una valoració feta a partir de 80 indicadors en funció de si determinats temes es troben a la pàgina web municipal o no.

L’Entesa va sol·licitar al govern municipal les respostes realitzades als esmentats indicadors, obtenint la negativa per resposta.

L’equip de govern nega doncs poder conèixer quines són les respostes que va donar.

Per què ? perquè no es vol que es coneguin? el govern va falsejar les respostes?

Si es contrasten els indicadors de l’enquesta i les informacions de la pàgina web fàcilment es pot concloure que ni de lluny s’assoleix una bona puntuació i en conseqüència Sabadell no estaria en els primers llocs, sinó en els darrers.

Cal afegir que l’habitual transparència dels responsables municipals més que un valor és un dèficit. Les nombroses queixes d’entitats i particulars a la no resposta dels temes plantejats per escrit, fins i tot amb instàncies presentades al registre municipal, posa de manifest una pràctica més opaca que transparent.

Valoració alcaldes
Es tracta d’un estudi realitzat per l’empresa Instituto Análisis e Invetigación, de Madrid, dedicada a estudis de mercat.

L’estudi no és el resultat d’un encàrrec d’alguna institució que pretén conèixer la consideració de la gestió dels ajuntaments. Es tracta d’un treball de la pròpia empresa per mostrar el tipus d’estudis que fan.

Els resultats són fruit d’una enquesta telefònica realitzada a 9.000 persones de 78 municipis de tot l’estat espanyol. Només 9 dels 900 municipis de Catalunya.

En conseqüència, en el cas de Sabadell, la valoració està feta a partir de preguntar aproximadament a 115 persones. Una xifra del tot insuficient per obtenir una informació mínimament valorable.
Per tant es pot concloure que es tracta d’una valoració extreta d’una enquesta que no té cap mena de valor.

L’interès de l’Equip de govern i del PSC per difondre aquestes enquestes denota la seva manca de seguretat
Des de l’Entesa per Sabadell lamentem que el govern municipal i l’alcalde hagin de recórrer a estudis que no responen a la realitat i a enquestes sense cap tipus de valor per rentar la seva deteriorada imatge. Si tinguessin més seguretat en el que fan els hi faria vergonya haver de vanagloriar-se d’enquestes que no tenen cap base científica.