L’Entesa per Sabadell demana compromís i coherència en la lluita contra el canvi climàtic

L’equip de govern va presentar el passat dimecres l’Estratègia municipal per a la mitigació del canvi climàtic a Sabadell, en un acte a la Casa Duran pensat pel seu efecte mediàtic, amb grans declaracions i bones intencions, però sense cap compromís per lluitar de manera efectiva i creïble contra el canvi climàtic.

Lluitar contra el canvi climàtic és una de les principals obligacions i responsabilitats polítiques i és necessari emprendre actuacions decidides per canviar l’actual model, basat en la sobreexplotació i el malbaratament dels recursos naturals i energètics.

Les actuacions plantejades en l’Estratègia municipal, tal i com ja va anunciar l’Entesa per Sabadell en la seva aprovació en el ple de maig de 2009, són actuacions que es queden molt curtes i que de poc serviran per incidir en l’arrel del problema.

Una vegada més, el govern del PSC pretén curar un malalt que es troba a la UCI amb mercromina i no es planteja estratègies que veritablement actuïn sobre el principal causant de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle com és el transport, responsable d’un 35% de les emissions de CO2 i un 85% d’aquest percentatge correspon als mitjans de transport rodat.

Per altra banda, i amb la més absoluta manca de coherència, el PSC aposta pel Quart Cinturó, la Ronda Est i la interpolar Sud que destruiran importants espais naturals del rodal i incrementaran encara més l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Aquesta manca de voluntat per emprendre actuacions concretes i decidides sobre la mobilitat s’ha posat de manifest també en el Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell recentment aprovat, que es planteja objectius molt minsos i no fa una veritable aposta per polítiques decidides a favor de la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, tal com havia proposat l’Entesa.

Un altra de les tèbies actuacions que planteja l’Estratègia municipal, és sobre els residus, ja que no planteja un veritable pla per reduir la generació de residus urbans i incentivar les bones pràctiques.

L’Entesa per Sabadell, sense desvalorar les mesures que planteja el document, reclama coherència i actuacions més concretes i ambicioses per encarar de manera efectiva el canvi climàtic.

No mitigarem el canvi climàtic ni amb grans declaracions ni amb actuacions tèbies.