Presentació de la moció de l’Entesa a favor d’eliminar les barreres arquitectòniques de l’estació de Renfe centre

Intervenció de Virginia Domínguez en el Ple municipal del 3 de novembre de 2009

El dret d’accessibilitat universal està reconegut per la legislació, especialment per la Llei 20/1991 i el Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. No obstant això, és per tothom conegut que les estacions de Renfe Nord i Renfe Centre tenen encara (18 anys després de l’aprovació d’aquesta llei) barreres arquitectòniques insalvables.

L’estació nord està afectada per les obres de connexió amb el perllongament dels FGC i per tant es remodelarà en els propers anys i es solventarà aquest problema.

Però, el que de fet ens ha empès a portar aquesta proposició al ple ha estat l’anunci que va fer al mes d’agost el Ministeri de Foment, que va plantejar obres de millora en 11 estacions del Vallès Occidental i el Bages, entre les quals la de Sabadell centre.

I la nostra sorpresa va ser majúscula quan vam saber que aquestes obres es limiten a un canvi d’escales, no d’escales mecàniques, no, concretament a una “reposició de les escales d’entrada de l’estació”.

Invertir en una estació sense resoldre els problemes de mobilitat i sense actuar per complir la llei divuit anys després, és simplement inacceptable i gairebé una burla pels usuaris d’aquesta estació. I més, quan l’any 2004 l’ADIF, l’organisme gestor de les infraestructures, sembla ser que ja tenia plànols d’aquesta estació que preveien invertir en dos ascensors, un compromís que també va assumir el director general d’infraestructures del Ministeri quan va visitar Sabadell ara fa cinc anys.

Però han passat els anys i res de res. Les barreres arquitectòniques no s’eliminen amb declaracions sinó amb actuacions.

Els drets de les persones amb mobilitat reduïda, els de les persones amb limitacions psíquiques o sensorials, els de la gent gran o els que porten qualsevol tipus de cotxet o carretó no es resolen amb compromisos que no s’apliquen.

És del tot inconcebible que una ciutat com Sabadell encara tingui estacions inaccessibles per una part de la ciutadania.

Estem convençuts que tots els grups polítics d’aquest consistori comparteixen la voluntat d’eliminar les barreres arquitectòniques i estan a favor dels drets i de la igualtat d’oportunitats i d’accés per a tothom, i per tant esperem que el conjunt del consistori doni suport a aquesta moció que no pretén res més que instar al Ministeri de Foment a què compleixi la legislació vigent i prioritzi l’eliminació de barreres arquitectòniques de l’estació de Renfe Centre, incorporant aquesta actuació en el pressupost de l’any vinent.