L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que reclami a la Diputació el cost d’ampliar la carretera de Bellaterra

Tal i com ja va informar l’Entesa per Sabadell el passat mes d’agost l’equip de govern va realitzar les obres d’ampliació de la carretera BV-1414 a Bellaterra, a la sortida de Sabadell entre el final de Gran Via i l’aeroport, tot i ser una carretera de la qual n’és titular la Diputació de Barcelona.

Aquesta actuació va ser finançada exclusivament per l’Ajuntament amb càrrec a la contracta de manteniment de ferms municipal, adjudicada a l’empresa Serop, destinada a la reparació i millora dels paviments dels carrers i vies de la ciutat.

El cost de les obres d’ampliació de la carretera ha estat de 426.000 euros, al que se li han de sumar 22.000 euros més del cost del projecte de les obres. Però qui ha d’afrontar aquests costos no és l’Ajuntament, sinó la Diputació de Barcelona per ser-ne la titular de la carretera. Uns diners municipals que s’han destinat a una obra que no correspon a l’Ajuntament i que lògicament anirà en detriment de la reparació i millora dels carrers de la ciutat.

Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell s’ha adreçat a l’alcalde Manuel Bustos perquè reclami a la Diputació de Barcelona el pagament dels 448.000 euros que ha costat l’esmentada obra i que es repari així la mala gestió feta.

Entenem que un ajuntament no ha d’assumir en cap cas el finançament d’una obra de la qual no té competències i menys en un moment en que els ajuntaments com el de Sabadell es troben en una greu situació econòmica.