El ple tornarà a decidir

Isidre Soler Clarena - Regidor portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

En el primer ple d’aquest mandat, el juny de 2007, el PSC, amb la complicitat del PP, va decidir traspassar competències pròpies del Ple municipal a la Junta de Govern on tan sols ells tenen vot.

Amb aquesta decisió el govern del PSC va buidar bona part de les competències del màxim òrgan representatiu de la ciutat per poder continuar decidint en solitari, per damunt de l’opinió de la resta de grups municipals, imposant les seves decisions com si tingués la majoria absoluta. Així, per exemple, la Junta de Govern podia aprovar contractacions d’obres i de serveis fins a 6.000.000 d’euros, projectes de ciutat; la contractació del personal municipal; decisions sobre el patrimoni municipal; etc.

Amb aquesta actitud, el PSC i el PP van devaluar la potestat de decidir del màxim òrgan municipal i van disminuir la transparència sobre la presa de decisions de temes d’un important pes polític. Van desvalorar l’espai on està representada tota la ciutadania i les diferents sensibilitats polítiques. En aquests dos anys el govern municipal ha aprovat unilateralment la transformació i privatització del complex esportiu l’Olimpia, la instal·lació de restaurants al mig del passeig de l’Eix Macià, la designació d’un regidor terrassenc com a representant de l’Ajuntament de Sabadell a Caixa Terrassa, la privatització del cementiri, les bases de les subvencions a les entitats, múltiples projectes d’obres, la cessió de locals municipals,… per posar alguns exemples.

Per què ha actuat d’aquesta manera el govern municipal? impedint a la resta de grups municipals el debat de molts temes rellevants i desposseint-los de la facultat de d’opinar, d’incidir i de decidir?

Des l’Entesa per Sabadell considerem que han estat diversos els motius. En primer lloc per la manca de capacitat de governar en minoria, que és quan un govern requereix suficient cintura política i ha de tenir en compte les diferents sensibilitats, saber negociar i arribar a acords i consensos quan hi ha diferents punts de vista amb la resta de grups polítics. Pel contrari, l’alcalde Manuel Bustos i el seu equip prefereixen el rodet fàcil de la majoria absoluta.

Un segon motiu ha estat la poca confiança en el seu propi equip i les limitacions polítiques de la pràctica totalitat dels seus membres. Limitacions mai reconegudes pel propi govern, però llençades com un bumerang als grups de l’oposició considerant-los gairebé com uns irresponsables pel sol fet de discrepar. Molt explícit va ser fa un any el Tinent d’alcalde, Juan Carlos Sánchez, que quan reclamàvem el retorn de les competències al ple, va manifestar que “no podien deixar determinats temes al libre albedrio del Ple municipal”.

Un tercer motiu d’haver usurpat competències del Ple rau en el pànic del govern municipal, i de l’alcalde Bustos en particular, a la possibilitat de perdre una votació, tal i com es va poder comprovar quan es va portar a ple l’addenda al conveni del castell de Can Feu. Possiblement encara no han entès que en democràcia no sempre es guanya i que un bon governant ha de reconèixer que perdre una votació és possible quan la majoria de representants polítics així ho consideren.

Però perdre no entra dins els càlculs del PSC. Tan sols sap governar o bé imposant o bé posant en marxa tots els mecanismes per garantir el seu únic criteri a l’hora de decidir, apropiant-se les competències del ple o assegurant-se el vot fidel del PP fruit d’un pacte encobert.

L’Entesa per Sabadell va criticar aquest desafortunat traspàs de competències del Ple a la Junta de govern des del primer moment. Han estat varies les ocasions que des del grups de l’oposició s’ha reclamat fer marxa enrere i retornar al Ple municipal les competències que li són pròpies. La negativa dels grups municipals del PSC i del PP fins ara ho havia impedit.

Ara, acomplint-se la dita que a la tercera va la vençuda i després de la petició conjunta dels dotze regidors i regidores de l’oposició, finalment el PSC ha reconsiderat aquella decisió i ha acceptat retornar gairebé totes les competències que el juny de 2007 van traspassar a la Junta de govern.

Des de l’Entesa per Sabadell celebrem aquesta rectificació ja que representa restituir la voluntat democràtica de la ciutadania.

Confiem que es tracti d’una decisió ferma, fruit de la recapacitació política i de reconsiderar una desencertada decisió. I que no sigui fruit d’una situació conjuntural per apaivagar el fort desgast polític pel que travessa el govern del PSC.

[Publicat al Diari de Sabadell, 20/10/2009