Sobre el retorn de competències al ple municipal

Intervenció d'Isidre Soler en el ple municipal extraordinari del 9 d'octubre de 2009

Bon dia a tothom

Ens hagués agradat no haver de celebrar aquest ple, perquè fer-ho és una mostra que alguna cosa no funciona en aquest Consistori.

Hem escoltat atentament el que han exposat que han fet, però per l’Entesa el més important no és tan sols valorar el que han fet, el que han aprovat. El tema veritablement important és com ho han fet. Sense tenir en compte la pluralitat del Consistori, sense tenir en compte la voluntat de la ciutadania.

I, sobretot, el que considerem important és el perquè van decidir acumular competències per aprovar en exclusiva temes que afecten de manera important a la ciutat.

Projectes de ciutat importants; Contractacions d’obres, de serveis,..; Temes relatius al personal municipal; matèries sobre el patrimoni municipal; etc.

Decisions que són competència del Ple d’un elevat contingut polític que vostès van decidir delegar-les a la Junta de Govern de manera unilateral. Encara que més que delegar a la Junta de Govern el que varen fer és desposseir de contingut al Ple.

Vostès, el PSC, van decidir (lògicament amb la complicitat del PP –per si algú no ho recorda-) van decidir conjuntament buidar el ple de la seva capacitat de decisió. Del seu dret a decidir.

Van devaluar les competències del màxim òrgan decisori de la ciutat, de l’òrgan on s’ha de donar el veritable debat polític. De l’espai amb més transparència en relació al que s’opina i el què es decideix votant sobre els temes que afecten a tots els sabadellencs i sabadellenques. De l’espai on està representada tota la ciutadania i les diferents sensibilitats polítiques a través dels grups municipals.

En definitiva, de l’òrgan on es visualitzen les veritables actituds polítiques de cada grup.

Però per l’Entesa és tan o més important el perquè varen auto-atribuir-se les competències.

Vostès, el PSC i PP, han intentat justificar aquella decisió dient que era per raons tècniques, que era per agilitar els processos d’aprovació de les decisions.

També hem hagut d’escoltar en més d’una ocasió (l’alcalde ho acaba de repetir) que s’havien delegat competències perquè ja hi havien espais d’informació suficients per estar al corrent de les decisions: – com les Comissions Informatives, que són això, informatives, on no s’hi aprova res. Ho plantegen com si donar explicacions en les informatives fos un acte de generositat quan és preceptiu.

O fins i tot, la presència dels portaveus en la mateixa JGL, encara que aquesta presència sigui com a convidats de pedra.

Res de tot això – ni raons tècniques, ni d’agilitat, ni de suficient informació,…- responen als veritables motius d’haver buidat de competències el Ple.

Simplement han utilitzat aquesta estratagema per poder continuar decidint tots sols. Per a mantenir el que la ciutadania no els hi va atorgar: la majoria absoluta.

Una estratagema que respon a fer una interpretació i un ús inadequat d’una potestat legal de l’alcalde.

Perquè no es tracta d’estar més o menys informats. No reclamem tan sols informació sinó de participació. Es tracta de poder debatre, de poder opinar, de poder incidir, de poder decidir.

I aquí podríem entrar a debatre el que cadascú entén pel joc de majories i minories, pel joc polític. De tenir en compte les diferents sensibilitats polítiques. De la capacitat d’arribar a acords entre les diferents sensibilitats quan es governa sense tenir la majoria.

És aquí on es mostra la capacitat de governar.

És aquí on la democràcia cobra la raó de ser.

Però vostès no tenen la cintura suficient per governar en minoria.
Prefereixen el camí fàcil del rodet de la majoria i per això van decidir emportar-se les competències del ple i no deixar (reconec Sr. Joan Carles Sánchez que va manifestar molt gràficament el què realment pensava) i no deixar determinats temes al “libre albedrio” d’un ple farcit de regidors i regidores de l’oposició sembla ser irresponsables segons vostès.

No fos cas que algunes “decisions” que vostès consideren importants no prosperessin. Tot i tenir-les garantides amb el PP quan la majoria el hi falla.

Ens hagués agradat poder debatre i decidir en casos com el de l’Olimpia, els mòduls de l’Eix Macià, el representant a Caixa Terrassa i altres entitats, la privatització del cementiri, les bases de les subvencions; plans, projectes…per posar alguns exemples.

Però vostès van decidir impedir el debat polític sobre aquests i altres temes importants per Sabadell i es varen atribuir per altra banda la potestat d’aprovar-ho en solitari.

Ara celebrem que rectifiquin i acceptin retornar gairebé totes les competències que es van endur a la JGL en el Ple del juny de 2007 en que ho aprovaren amb el vots del PP.

Ho celebrem malgrat votessin en contra de la moció que CiU va plantejar en aquest sentit fa més d’un any i que el mes de maig passat varem tornar a plantejar el retorn de les competències al ple conjuntament els quatre partits de l’oposició i que també varen votar-hi en contra.

Ara, en aquesta ocasió sembla que tindrem més sort i amb la petició conjunta dels dotze regidors i regidores de l’oposició finalment es reconsidera aquella decisió del tot desencertada presa en el Ple de juny del 2007.

En aquell ple l’Entesa ja varem plantejar que abans de portar-ho a votació arribéssim a un consens de quines competències tenien un caràcter de tràmit i es podien delegar a la JGL i quines tenien un clar fons polític decisori i calia mantenir-se al Ple.

Llavors no ho van acceptar i ara, repeteixo, celebrem que vulguin rectificar i ho facin amb el consens que varem reclamar aleshores.

Esperem que la seva decisió sigui fruit de la recapacitació política i que reconsiderin aquella decisió negativa.

Esperem que no sigui fruit d’una situació conjuntural per apaivagar el seu desgast polític i compartir –ara sí- decisions difícils provocades per la situació econòmica desfavorable que potser no permetrà gaires decisions ni el Ple ni en la JGL.

Ara no fem res més que restituir la normalitat democràtica d’aquest punt.

Moltes gràcies