Sobre el cas Arrins – extractiva a Can Balasch

Davant de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga l’Ajuntament de Rubí a atorgar una llicència de dipòsit de residus inerts a l’empresa Arrins SL les Candidatures Alternatives del vallès volen donar suport a la posició mantinguda per la candidatura local Alternativa Ciutadana de Rubí.

En el mateix sentit les CAV volen recordar que el conflicte provè de la proposta de la Generalitat el 1997 de fer en aquesta zona una planta incineradora basada en la termòlisi i un abocador de residus especials per al rebuig d’aquesta planta. Que sempre hem estat preocupats i molt atents al possible futur ús d’aquesta immensa extractiva, fins i tot amb esmenes de l’ACR a la proposta de POUM, que malauradament van ser rebutjades, tot i que l’equip redactor del POUM parlava de convertir aquesta extractiva en un “cementiri paisagístic”.

L’ACR en el Ple de maig d’aquest any ja va demanar explicacions en forma de Prec a l’Equip de Govern, i lamentem que ara, el setembre, que tot ja està tancat, s’ens informi. Creiem que per un tema d’aquesta importància el Govern hauria d’haver mantingut informats a tots el Grups, no només al final, quan ja no es pot fer res.

Vist els arguments utilitzats per l’Ajuntament per no otorgar la llicència a Arrins, pensem que els Serveis Jurídics de l’Ajuntament podrien haver treballat de forma més hàbil per no perdre el cas, i així evitar que aquesta extractiva es converteixi en abocador.

Per últim volem reiterar la nostra preocupació per aquests esdeveniments ja que un abocador d’aquestes dimensions és un element que pot suposar un impacte ambiental important, sobretot als veïns propers, i no només per l’activitat pròpia (recordem les actuals queixes que arriben des de fa temps del de Can Carrerras) sinó també per la quantitat de camions que hi podrien desplaçar-se amb una elevada freqüència.

Davant de tot això pensem ara que el fet que s’hagués aprovat abans de vacances una moció per no tenir un dipòsit controlat a Rubí per residus supramunicipals, no es garantia suficient de que Can Balasch es converteixi en un abocador de residus d’altres municipis.