Sobre el Parc Agrari i el Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Prec d'Isidre Soler en el ple municipal de l'1 de setembre de 2009

El Ple de maig de 2005 va aprovar per unanimitat una moció a favor de les Bases per a la Protecció del Parc Agrícola del Vallès.

Aquesta moció donava ple suport a un projecte d’abast supramunicipal a favor de la protecció dels espais agrícoles de la plana del Vallès i prenia, entre altres acords, la demanda de fer arribar al Govern de la Generalitat que incorporés les Bases per a la Protecció del Parc Agrícola del Vallès al Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

El projecte de Pla Territorial, actualment en fase d’exposició pública, no recull aquesta petició, malgrat fos sol·licitada per un total de 18 Ajuntaments.

Tampoc l’esborrany d’al·legacions al Pla Territorial redactades pels serveis tècnics municipals plantegen a la Generalitat que reculli les demandes relacionades amb el Parc Agrícola del Vallès.

Per aquest motiu li adreço aquest Prec, en el sentit que les al·legacions definitives d’aquest Ajuntament plantegin la necessitat que el Pla Territorial Metropolità incorpori el projecte del Parc Agrícola del Vallès mitjançant la figura d’una Pla especial.