L’Entesa porta al Ple municipal una moció a favor de crear un Reglament de protocol municipal

L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal de setembre, que se celebrarà demà dia 1, una proposició a favor de redactar un Reglament de protocol de l’Ajuntament de Sabadell.

Elaborar un reglament d’aquestes característiques té com a finalitat ordenar i regular les normes de protocol dels actes oficials municipals, així com els distintius i tractaments dels càrrecs electes i autoritats municipals i la disposició dels símbols en els edificis municipals, entre altres aspectes.

Per altra banda també té com a objecte definir i regular la participació de tots els càrrecs electes en els actes oficials organitzats pel propi Ajuntament o per altres institucions en funció de la representativitat del Consistori sabadellenc.

Altres Ajuntaments de poblacions semblants a la nostra ja disposen d’aquest tipus de reglament, amb l’objectiu dignificar els actes públics i visualitzar adequadament el paper dels representants electes.

L’Entesa per Sabadell confia que tots els grups municipals donin suport a aquesta proposta.