L’Entesa considera que el tercer carril de la Gran Via prioritza un model de mobilitat obsolet i incrementarà la congestió i el risc d’accidents

L’Entesa per Sabadell considera que el tercer carril de la Gran Via, que ha entrat en funcionament aquesta setmana amb gran entusiasme per part del Govern municipal, prioritza un model de mobilitat obsolet, basat en la preeminència del vehicle privat. Es tracta d’una mesura que va en direcció contrària a les necessitats de la ciutat, que requereix polítiques efectives per millorar la mobilitat i de reducció de la contaminació atmosfèrica i de pacificació de carrers.

A tot Europa i a ciutats properes s’estan impulsant polítiques de reducció de l’ús del cotxe, tot afavorint el transport públic i fomentant l’hàbit d’anar a peu sempre que la distància ho permeti. En canvi, a Sabadell s’aposta per afavorir el cotxe privat augmentant encara més el trànsit d’aquesta via.

D’altra banda, l’Entesa denuncia que aquesta decisió s’ha pres al marge del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) que actualment es troba en fase d’aprovació, malgrat ser una actuació de gran impacte sobre la mobilitat, que òbviament hauria hagut de ser avaluada en aquest marc. Aquest fet posa de manifest que l’Equip de Govern del PSC no redacta el PMU com a instrument de gestió de la mobilitat i de millora de la qualitat de vida de la ciutat i el menysté com a eina per canviar el model de ciutat.

L’Entesa reitera el que ja ha manifestat en anteriors ocasions: el tercer carril, lluny de resoldre la congestió d’aquesta via encara l’incrementarà més en no haver actuat en els colls d’ampolla, que són la Plaça d’Espanya i l’únic carril a l’alçada de l’aeroport, de la mateixa manera que amb el tercer carril s’augmenta el risc d’accident a causa de les estretes dimensions dels carrils resultants.

Finalment, l’Entesa defensa una actuació integral per a la Gran Via, fruit d’un profund debat ciutadà que aporti propostes de pacificació i de transformació d’aquesta via en un gran eix cívic en un futur immediat, reformulant completament els seus usos.