L’Entesa per Sabadell proposa incorporar dues noves sortides d’emergència en el projecte dels FGC per millorar-ne la seguretat

L’Entesa per Sabadell ha traslladat al Director General de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya, Sr. Manuel Villalante, una proposta per millorar la seguretat de la nova línia dels Ferrocarrils de la Generalitat.

L’Entesa considera que els aspectes de seguretat són essencials i per això proposa la construcció de dues noves sortides d’emergència. Actualment el projecte de perllongament dels FGC preveu la connexió entre els dos túnels cada 250 metres, de manera que l’evacuació de passatgers es faria a través del túnel bessó, però cal tenir en compte també l’entrada de serveis d’emergència (Bombers, Serveis sanitaris, etc.) des de l’exterior en cas d’avaria o d’altres situacions d’emergència.

Amb l’actual projecte, la distància actual que haurien de recórrer els serveis d’ajut podria ser de 500 metres en cas que l’emergència es produís en el punt més allunyat d’una estació, una distància excessiva si es tractés d’una intervenció que requerís un operatiu de màxima urgència, com ara un incendi o un descarrilament.

L’Entesa proposa situar les noves sortides aproximadament a la meitat del recorregut: la primera, entre l’estació del Passeig de la Plaça Major i l’estació de la Creu Alta, a la Ronda Zamenhof; i la segona entre l’estació de Gràcia i la del Passeig de la Plaça Major, a la Plaça de Vila Arrufat. L’elecció d’aquests dos indrets respon per una banda a què són punts pràcticament equidistants entre dues estacions i, per l’altra, al fet que coincidirien amb pous de ventilació i de bombejament ja previstos en el projecte, de manera que s’aprofitarien les obres i el cost de les sortides seria molt reduït.

Aquestes noves sortides millorarien el compliment de les recomanacions de les normes tècniques sobre seguretat contra incendis a la xarxa soterrada de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la pròpia Generalitat que indiquen que des de qualsevol lloc del túnel la distància fins a una sortida d’emergència o a les andanes ha de ser de 500 metres o menys.

Adjunts