Les Candidatures Alternatives del Vallès – CAV presenten al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTRMB)

090723LliuramentalegPTMB

Representants de diverses organitzacions de les CAV han acompanyat el conseller comarcal Jacint Padró a la seu de Correus per presentar les al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

090723LliuramentalegPTMB
Les al·legacions persegueixen els següents objectius d’acord amb el model territorial i de mobilitat que les CAV defensen:

  Evitar la fragmentació dels espais naturals i garantir la continuïtat dels ecosistemes.

  Preservar els espais naturals i impulsar el Parc Agrícola del Vallès.

  Potenciar la xarxa ferroviària com a element principal de la mobilitat regional i comarcal.

  Contenir la xarxa viària, invertint en la millora de l’existent i la supressió dels peatges.

  Apostar pel tramvia com a mitjà de transport complementari local i comarcal.

  Fomentar les Vies verdes com a complement de la comunicació entre municipis.

Els principals temes que plantegen les al·legacions són:

Sobre les infraestructures ferroviàries

  Prioritzar la construcció de la línia Orbital ferroviària Martorell – Sabadell – Granollers.

  Prioritzar les noves línies dels FGC de Sabadell a Castellar del Vallès; la de Polinyà i Granollers i la nova línia a l’Hospital de Terrassa i Terrassa .

  Evitar la construcció del nou túnel d’Horta construint la nova línia pel Turó de Montcada.

  Nova ubicació de l’estació de RENFE a Barberà del Vallès per millorar el servei.

Sobre les infraestructures viàries

  Millora i ampliació de les carreteres comarcals: B-124; B-1403; C-243; C-155; C-140; C-59.

  Eliminar peatges de les autopistes de la regió metropolitana.

  No a la construcció del Quart Cinturó, de la Ronda Est de Sabadell entre la carretera de Castellar i la C-155 a Polinyà; les Rondes de Sant Cugat, Ripollet, Rubí i Terrassa; el Vial de Ronda de Cerdanyola del Vallès i la Interpolar Castellbisbal – Granollers.

Sobre les infraestructures de ferrocarril lleuger
Proposem la construcció de les noves línies de Tramvia:

  Cerdanyola – Barberà del Vallès – Sabadell – Terrassa per la N-150

  Barberà del V. – Badia del V. – Sant Pau de Riu-sec – Sabadell RENFE sud.

  Circumval·lació de Sabadell RENFE sud – Plaça Espanya – Ronda Europa – Can Gambús.

  TramVallès Montcada – Ripollet – Cerdanyola – UAB – Sant Cugat – Rubí – Cerdanyola.

Sobre la xarxa de camins i carrils bicicleta
La millora de les infraestructures i de la mobilitat urbana i interurbana s’ha de complementar amb l’habilitació de carrils segurs per a bicicletes i vianants.

  Camí Verd de Sabadell – Sant Quirze del Vallès – Cerdanyola – Sant Cugat i Rubí.,

  Del Ripoll al mar de Castellar del Vallès – Sabadell – Barberà del Vallès – Ripollet – Montcada – Santa Coloma i Sant Adrià seguint els rius Ripoll i Besòs.

El Vallès Occidental, 23 de juliol de 2009

Candidatures Alternatives del Vallès CAV:
Entesa per Sabadell (ES), L’Altraveu de Castellar del Vallès (AV), COP-Compromís per Ripollet (COP- CpR), Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB), Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), Esquerra alternativa de Barberà (EAB), CUP de Terrassa i de Sant Cugat, Participació Activa i Social de Cerdanyola (PAS)