L’Entesa per Sabadell denuncia la manca de planificació i la descoordinació en les obres del FEIL

L’Entesa per Sabadell considera que les obres del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) que s’estan realitzant en el centre de la ciutat pateixen d’una manca de planificació i de la més absoluta descoordinació a l’hora d’executar-les, en un moment en que la ciutat ja suporta altres obres tan importants com el perllongament dels FGC.

Aquesta situació provoca moltes molèsties als veïns i veïnes afectats directament i també implica molts talls de carrers simultanis, que fan molt complex no només el trànsit rodat, sinó també els itineraris a peu i en bicicleta i les tasques de càrrega i descàrrega dels establiments comercials. Aquesta descoordinació posa de manifest que les obres o bé s’estan fent de manera improvisada, sense estudiar les seves conseqüències, o bé hi ha una absoluta manca de sentit comú en l’elaboració dels calendaris.

D’altra banda, aquestes obres s’han aprovat al marge de qualsevol procés d’exposició pública i de participació. Fet que ha provocat que no s’hagin escoltat ni recollit algunes peticions de les entitats i dels veïns i veïnes afectats, com ja ha denunciat l’Entesa en diverses ocasions, ni s’hagin aprofitat certes obres per millorar l’estat de determinades instal·lacions.

S’ha invertit molt en propaganda, amb grans cartells anunciadors, però en canvi s’ha descuidat la informació suficient als veïns i veïnes afectats i nul·la informació als conductors i conductores que circulen per la ciutat i que troben carrers tallats arreu sense alternatives clares.

L’Entesa reclama més informació i menys propaganda, col·locant rètols visibles en diferents punts de la ciutat, i especialment a l’entorn del centre, que indiquin l’abast de les obres i estableixin itineraris alternatius o recomanacions per tal que els conductors i conductores puguin planificar els seus recorreguts o substituir el cotxe per un altre mitjà.