L’Entesa per Sabadell pregunta a l’alcalde quines actuacions s’han dut a terme per reduir l’ús de les bosses de plàstic

L’Entesa per Sabadell ha adreçat un escrit a l’alcalde per preguntar quines són les actuacions que ha emprés el Consistori per reduir l’ús de bosses de plàstic, d’acord amb la moció aprovada l’abril de 2008 a proposta de l’Entesa. Especialment què ha fet el departament de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes a càrrec del regidor Ricard Estrada ja que no tenim constància que hagi fet cap pas per acomplir el compromís assolit fa més d’un any.

La moció fixava com a objectiu que l’any 2010 Sabadell fos ciutat lliure de bosses de plàstic i traslladava al Protocol per a la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic les següents accions:

 Actuacions d’informació i divulgació en els establiments comercials amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç i de les diferents associacions de comerciants de la ciutat.

 Pla de comunicació adreçat al conjunt de la població de sensibilització ciutadana per difondre la problemàtica de les bosses de plàstic i la difusió de les alternatives existents.

 Procés de participació ciutadana que permeti recollir propostes, suggeriments i alternatives a les bosses de plàstic entre els consumidors i els comerciants.

 Campanya als mercats municipals i als ambulants per promoure l’ús del cistell, el carretó i les bosses de roba.

 Crear un grup de treball per estudiar la implantació d’una normativa municipal que establís mesures de reducció de bosses d’un sol ús i incentius per als establiments amb bones pràctiques.

Per últim, la moció instava la Generalitat de Catalunya a establir mesures jurídiques per reduir el consum de bosses de plàstic en el comerç i fomentar alternatives, així com acords amb les grans cadenes de distribució alimentària i comercial per implantar mesures de reducció de bosses i embalatges generadors de residus no biodegradables.

L’Entesa considera que l’ús massificat de bosses de plàstic constitueix un problema mediambiental molt greu, perquè suposen el 9% dels residus i se’n recupera i recicla un percentatge molt baix, al voltant del 10%.

L’Entesa és partidària de difondre i potenciar alternatives com ara bosses biodegradables, bosses de paper, cabassos i carretons, i recorda que l’Administració té el deure de fer pedagogia i potenciar una ciutat més saludable.