La Junta de Portaveus aprova la moció proposada per l’Entesa, ICV-EUiA i ERC a favor de la llei de consultes populars

La Junta de Portaveus ha aprovat avui per unanimitat una moció a favor de la llei de consultes populars.

La moció impulsada per l’Entesa per Sabadell i presentada conjuntament amb ERC i ICV-EUiA recull les demandes a favor de l’aprovació d’aquesta llei que contempla mecanismes de consulta i participació ciutadana.

Els acords de la moció són els següents:

1. Sol·licitar al Parlament de Catalunya que tramiti amb la màxima celeritat el projecte de llei de Consultes Populars, per tal que el Govern de la Generalitat i els Ajuntaments disposin d’una llei que doni cobertura a la celebració de consultes populars.

2. Sol·licitar a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que esmercin tots els esforços per fer possible l’aprovació de la Llei amb el màxim consens, i que aquesta llei esdevingui una mostra de la unitat dels partits polítics en la defensa dels principis democràtics bàsics.

3. Comunicar aquests acords al President del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als deferents grups parlamentaris, a la Federació catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis de Catalunya.