El PSC no té arguments per justificar la seva vergonyosa política de contractacions irregulars

En resposta a la reacció fora de to del PSC al full informatiu editat per Entesa per Sabadell en el qual es denuncien les irregularitats comeses pel Govern municipal en la contractació de personal municipal, l’Entesa vol manifestar el següent:

L’Entesa per Sabadell mai no difon informacions que no estiguin contrastades.

Contràriament al que diu el PSC de que “és rotundament fals”, és completament cert que persones vinculades a aquest partit formaven part del tribunal que havia de valorar els concursos per a proveir places de funcionari interí de tècnic d’arts gràfiques, tècnic superior en periodisme, tècnic de protocol i tècnics de territori.

El novembre de 2008 l’Entesa ja va denunciar aquests tribunals a mida que vulneren tots els principis d’imparcialitat i professionalitat dels òrgans de selecció que disposa l’Estatuto del Trabajador, en ser personal electe o de designació política.

La composició dels tribunals de selecció és de caràcter públic i s’hi pot accedir a través del web de l’Ajuntament. Amb la voluntat de demostrar que no falsegem la veritat aquestes persones eren:

 La Secretària de política europea, Solidaritat o Cooperació i Immigració de l’executiva del PSC de la Federació del Vallès Occidental Sud.

 El Regidor de cooperació de l’Ajuntament de Parets del Vallès, membre del Grup municipal del PSC.

 La parella d’un tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sabadell.

 Una persona contractada eventualment com a cap de premsa.

D’altra banda, l’Entesa reitera que mai no ha desqualificat professionalment ni les persones que concorren a aquests processos selectius ni els membres dels tribunals. Ens limitem a denunciar que qui té la responsabilitat d’aquestes irregularitats és l’equip de govern, especialment el tinent d’alcalde responsable de la política de personal el Sr Joan Manau i que una vegada més no ha actuat conforme al que disposa la legalitat vigent.

Finalment, hem de lamentar l’absoluta manca d’arguments del partit que governa la ciutat, el qual en lloc d’assumir les responsabilitats polítiques per les irregularitats comeses intenti difamar a qui es limita a denunciar unes pràctiques inacceptables que van en contra de la qualitat de la funció pública, la transparència i la confiança de la ciutadania amb els seus governants.

Adjunts