Entesa per Sabadell lamenta que CiU no mantingui l’acord sobre el procés per donar a un espai de la ciutat el nom d’Antoni Farrés

Demanen evitar qualsevol intent de protagonisme

CiU ha fet pública de manera unilateral la seva opinió de posar el nom d’Antoni Farrés a la Plaça d’Espanya.

Al marge de respectar aquesta opinió, des de l’Entesa per Sabadell hem de lamentar que CiU hagi incomplert l’acord de la Junta de Portaveus de no plantejar cap tipus de proposta unilateral per nomenar un espai de la ciutat en record de l’exalcalde Antoni Farrés.

L’Entesa per Sabadell va proposar a la resta de portaveus i a l’alcalde el 20 de febrer la conveniència d’arribar a acords per tal d’evitar que s’iniciés una cursa sobre possibles espais de la ciutat on recordar l’exalcalde Antoni Farrés. Amb aquesta proposta preteníem que aquest fos un procés de consens entre les organitzacions politiques i evitar qualsevol afany de protagonisme. Aquesta proposta va ser acceptada per tots els portaveus i així consta en la corresponent acta de reunió .

Paral·lelament s’ha creat una comissió en el si de la Fundació Bosch i Cardellach, formada per representants de l’entorn familiar i d’amistat d’Antoni Farrés, amb l’encàrrec de recollir les diferents propostes sorgides de la ciutadania, entitats i organitzacions i valorar les possibles ubicacions per finalment fer unes propostes al Consistori per aprovar el tipus de referència a la memòria a Antoni Farrés i la seva ubicació.

L’Entesa per Sabadell ha estat respectuosa en tot moment i ha evitat qualsevol protagonisme, actitud que també demana a la resta d’organitzacions.