L’Entesa per Sabadell s’interessa pels problemes de la façana del Teatre Principal

L’Entesa per Sabadell ha adreçat un escrit al govern municipal interessant-se per l’estat de la façana del Teatre Principal després de tenir coneixement de la caiguda d’una peça de mides considerables des de l’alçada d’uns 10 metres de la façana del carrer de Sant Pere a la via publica.

En la petició dirigida a l’alcalde l’Entesa ha sol·licitat un informe detallat de l’arquitecte director de la rehabilitació del teatre que indiqui quins motius han provocat la caiguda de la peça, l’estat de seguretat de la resta de peces que revesteixen la façana i les mesures que s’han emprès per garantir la total seguretat del conjunt de la façana.

Des de l’Entesa per Sabadell es considera un fet preocupant que escassament dos anys després de la inauguració d’un teatre que s’ha rehabilitat íntegrament amb un cost molt elevat apareguin aquest tipus de deficiències que, a més, posen en perill la seguretat de la via pública.

Cal recordar que aquesta no és l’única deficiència que ha patit el teatre. L’Entesa ja va denunciar en el seu moment que el teatre s’havia inaugurat sense tenir complimentats tots els requisits en matèria de seguretat i amb diverses mancances en les instal·lacions de la caixa escènica. Deficiències que Inspecció de Treball va certificar i va obligar a realitzar les actuacions necessàries per a la seva adequació a la normativa vigent.