L’Entesa per Sabadell denuncia que el PSC confon serveis amb beneficència i eludeix la responsabilitat en l’atenció a les persones autistes

El passat 7 d’abril l’Entesa per Sabadell va defensar al ple municipal una moció per augmentar els recursos destinats a les persones autistes i les seves famílies, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i avançar cap a la igualtat d’oportunitats.

La proposta plantejava cedir a la Generalitat un espai municipal per a la construcció d’un equipament públic (en règim de residència i de centre de dia) i un seguit de mesures per afavorir la integració de les persones autistes i els programes de respir familiar.

La moció va rebre el suport dels grups municipals d’ERC i CiU, però va ser rebutjada pel vots contraris del PSC i el PP i la inexplicable abstenció d’ICV-EUiA fent seguidisme del govern municipal.

El tinent d’alcalde Joan Manau, en nom de l’equip de govern, va intentar justificar el seu vot contrari dient que la Fundació Privada Barnola cedirà un espai a Sant Quirze del Vallès a l’entitat Els Xiprers per al tractament de l’autisme. Un argument que no té res a veure amb la proposta de la moció.

L’Entesa per Sabadell lamenta profundament l’actitud sectària del PSC i la manca de sensibilitat envers les persones autistes i les seves famílies.

Aquesta actitud posa de manifest que el PSC confon serveis amb beneficència. El seu únic i pobre argument per oposar-se a la moció de l’Entesa va ser barrejar interessadament el treball de les entitats amb les responsabilitats de l’administració.

Com el seu propi nom indica, la Fundació Benefica Privada Barnola-Vallribera Sant Josep és una entitat privada de caire benèfic, fet que el senyor Manau coneix sobradament perquè ell n’és el president. El senyor Manau, i la resta del govern municipal, confon la seva responsabilitat com a administració pública amb el seu paper com a president d’una entitat privada.

L’Entesa reconeix la gran tasca que han fet durant molts anys entitats d’afectats com Els Xiprers, que han vetllat per proporcionar recursos a les persones autistes, però també considerem que en ple segle XXI, l’Administració no pot eludir les seves responsabilitats en matèria d’atenció social.

Així, per exemple, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials – ICASS contempla en la Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 l’ampliació dels serveis adreçats a persones autistes, d’acord amb la cartera de serveis derivada de la Llei 12/2007, de Serveis socials, i de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía personal i Atención a las personas en situación de dependencia. Un compromís que el govern municipal desconeix o ignora i menysté una oportunitat per aconseguir un equipament públic que millori la situació d’aquest col·lectiu a la nostra ciutat.

L’Entesa per Sabadell considera que, en compliment de la llei, la Generalitat haurà de construir nous equipaments i, per tant, els municipis hauran de facilitar els espais per ubicar-los. És per això que demanem una rectificació a l’equip de govern per tal que reconegui que l’atenció a l’autisme requereix la implicació activa de totes les administracions i que posi fil a l’agulla per buscar un espai apte per construir a Sabadell un equipament públic especialitzat.