L’Entesa debat sobre la proposta de renda bàsica

Daniel Raventós i Virginia Domínguez

L’Entesa per Sabadell va organitzar el passat dia 26 un nou acte del cicle Els Debats de l’Entesa, amb el títol Renda bàsica, dret o privilegi?. En aquest acte va participar el doctor en Ciències Econòmiques i professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona Daniel Raventós. Raventós és president de la Xarxa Renda Bàsica i un dels principals defensors d’aquesta proposta.

Daniel Raventós i Virginia Domínguez

La renda bàsica consistiria en una assignació monetària que rebria incondicionalment tota la població d’una àrea determinada, una assignació que per tant seria universal i individual, independentment de la forma de convivència de cadascú. Aquesta quantitat hauria de ser suficient per garantir l’existència material del conjunt de la població.

La proposta per establir una renda bàsica, que fa més de vint anys que es planteja en àmbits acadèmics i socials, no només seria una manera d’eradicar la pobresa, sinó que implicaria l’increment de la llibertat de gran part de la ciutadania i de la capacitat de negociació dels treballadors i treballadores.

La proposta que defensava Daniel Raventós va generar moltes intervencions i preguntes que van enriquir el debat, que va ser moderat per la regidora de l’Entesa Virginia Domínguez.