L’Entesa per Sabadell denuncia la nul·la voluntat d’informació i de transparència en el projecte de perllongament dels FGC

L’Entesa per Sabadell denuncia la nul·la voluntat de l’equip de govern per donar informació rigorosa en el projecte de perllongament dels FGC. La Comissió de seguiment de ciutat no es reuneix des de fa vuit mesos (darrera reunió al juliol de 2008) i, per tant, no està fent la seva funció com a òrgan ciutadà de seguiment i de participació.

En aquests moments no hi ha cap informació oficial ni transparent sobre els canvis que s’estan produint en el projecte (afectació Parc del Nord, Plaça d’Espanya,….), en la tecnologia utilitzada a les obres (canvi maquinària passeig) i les moltes incògnites que hi ha sobre el projecte (afectació a Gràcia, aparcament, continuïtat cap a Castellar…).

L’obligació de l’administració de donar informació, així com el compromís adquirit amb la ciutat, s’han intentant suplir amb visites d’obres que en cap cas no poden substituir la funció de les comissions de seguiment.

L’Entesa per Sabadell ja va reclamar el passat mes de gener la convocatòria urgent de la Comissió de seguiment de Ciutat. A hores d’ara encara no s’ha convocat, malgrat se’ns havia informat que es faria la convocatòria pel mateix dia de la visita d’obres, però no va ser així.
Sembla ser que la Generalitat i L’Equip de Govern municipal volen seguir amb la mateixa tònica d’opacitat que va aplicar a l’etapa anterior a conèixer el projecte.

Avui mateix s’acompleix el primer any de l’inici de les obres del perllongament dels FGC i la manca d’informació sobre aspectes importants de la mateixa persisteix.

* No es coneix el calendari concret de les obres i en conseqüència el temps d’afectació de l’espai públic i de la vialitat de cada estació. Tampoc del termini total de l’obra.

* Es desconeix l’abast concret de les modificacions del projecte: Parc del Nord, Plaça Espanya, Sortides Plaça Major, Estació de Gràcia.

* Es desconeixen les alternatives del perllongament a Castellar del Vallès.

* Es desconeixen quines seran les afectacions al Parc del Nord, CIPO, Gràcia.

* No s’ha donat informació sobre els motius de l’endarreriment de l’arribada de la tuneladora anunciada pel conseller Joaquim Nadal.

* S’incompleix el compromís de no iniciar les obres al Parc del Nord fins a conèixer l’Estudi Informatiu a Castellar.

* No hi ha un calendari de les reunions de les comissions que facilitin la participació real i el seguiment de les obres.