L’Entesa per Sabadell demana més compromís i més celeritat en les mesures per pal·liar la contaminació atmosfèrica

En el darrers dies Sabadell ha tornat a ser notícia pel fet de ser un dels municipis en els quals la qualitat de l’aire presenta un balanç negatiu, en superar els límits tolerats dels nivells de partícules en suspensió.

Es tracta d’una situació que no és nova; portem varis anys amb uns índex de contaminació atmosfèrica per damunt dels valors admissibles. Aquest fet no és una qüestió intranscendent ja que afecta directament a la salut de les persones i al medi ambient.

Per aquest motiu i per tal de millorar la qualitat de l’aire, l’Entesa per Sabadell va portar al Ple municipal, de setembre del 2007, una proposició que va ser aprovada per unanimitat, segons la qual el Consistori prenia el compromís d’elaborar un Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, d’acord amb el decret 152/2007 de la Generalitat.

Segons aquest pla s’havien d’emprendre les mesures necessàries per a prevenir i reduir l’emissió de partícules en suspensió que s’estenien a les infraestructures de transport, al trànsit de vehicles, a les obres públiques, a les activitats, a la construcció i enderrocs, als vehicles dels serveis públics, etc.

Un any i mig després d’aquell compromís el més calent és a l’aigüera i encara no es coneixen quines seran les directrius i les actuacions del Pla d’actuació aprovat, ni quan es pensen implantar les mesures necessàries.

Des de l’Entesa per Sabadell pensem que tot allò que afecta a la salut de les persones i al medi ha de constituir una actuació prioritària pel govern municipal, fet que en el cas de Sabadell no és així. És per aquest motiu que instem al govern municipal que vetlli pels problemes reals de la ciutat i actuï en conseqüència amb la màxima celeritat i interès. El primer pas en aquest sentit és elaborar el Pla d’actuació que ha de permetre desenvolupar les mesures necessàries per millorar la qualitat de l’aire.