Sobre la contaminació de l’aire

Prec d'Isidre Soler en el Ple municipal del 3 de març de 2009

Fa pocs dies hem tornat a tenir una noticia negativa per la salut de la nostra ciutat: Sabadell continua sent un dels municipis en els quals la qualitat de l’aire presenta un balanç negatiu, al superar els límits tolerats dels nivells de partícules en suspensió.

El setembre de l’any 2007, o sigui fa gairebé un any i mig, aquest Ple va aprovar una moció, a proposta de l’Entesa, segons la qual es prenia el compromís d’emprendre un seguit d’actuacions per millorar la qualitat de l’aire, i per tant la salut de les persones.

També la moció va aprovar el compromís de donar compte en aquest ple municipal de les mesures que s’adoptessin mitjançant un informe a l’efecte.
No tenim constància que ens hagi fet arribar cap informe al respecte.

És per aquest motiu que li adreço el prec de que acompleixi els compromisos adquirits i ens faci arribar l’informe sobre el què s’ha fet a favor de disminuir la contaminació atmosfèrica a la nostra ciutat.