L’Entesa per Sabadell anima al PSC a què clarifiqui quin model de serveis defensa, si els públics o els externalitzats

Davant de les dades irrefutables d’externalitzacions creixents de serveis municipals des de què el PSC governa Sabadell, sorprèn la reacció del portaveu del govern Juan Carlos Sánchez, que es defensa acusant l’Entesa de mentir i justificant que el PSC hagi reformulat el seu programa.

L’Entesa reitera que el govern municipal ha optat per la política neoliberal d’externalitzar els serveis públics i sotmetre’ls a les lleis del mercat sota criteris de competitivitat i beneficis empresarials, i anima el PSC a defensar obertament el model que practica i a demostrar que no ha engreixat descaradament la llista de serveis concedits a empreses privades. És un fet totalment objectiu que les externalitzacions dels serveis són una pràctica habitual a l’Ajuntament de Sabadell.

D’altra banda, l’Entesa remarca que s’ha posat de manifest l’escàs valor de la paraula de l’alcalde, que l’any 1999 es va comprometre públicament a no externalitzar més serveis municipals, a revisar els que aleshores estaven externalitzats i fins i tot a crear una comissió de seguiment específica per valorar el procés. Contravenint aquest anunci, des de llavors s’han multiplicat les privatitzacions per exemple en l’organització d’activitats, en la gestió de la piscina municipal o els espais jove, en la recollida i lliurament de notificacions, la missatgeria externa, la grua municipal, o fins i tot en temes tan sensibles com els serveis socials bàsics i especialitzats.

A banda d’altres consideracions de tipus econòmic i de condicions laborals per al personal, aquesta política d’externalització de serveis prestats a la ciutadania implica un trencament de la relació directa entre administració i administrats, i una pèrdua de la capacitat de l’Ajuntament per actuar directament en la resolució de problemes i incidències i en la millora continuada dels serveis.