L’Entesa per Sabadell dedicarà els seus esforços a la millora de la sanitat pública

Des de l’Entesa per Sabadell considerem inadmissible la situació que pateix la sanitat pública a Sabadell i la seva demarcació. Pel greu dèficit i, sobretot, per la incertesa de les actuacions que han de resoldre’l.

Sabadell pateix un dèficit històric dels serveis sanitaris. La situació d’urgències, les llistes d’espera, la manca de llits hospitalaris, les mancances de la xarxa d’assistència primària, les places de salut mental, etc. són els aspectes més visibles.

L’any 2005, després de llargues reivindicacions ciutadanes i veïnals, es va fer pública una declaració d’alcaldes reclamant al Govern de la Generalitat la resolució dels dèficits sanitaris. Unes setmanes després la Consellera Marina Geli anunciava el Pla de Xoc 2005-2006 i posteriorment el Pla Sanitari del Vallès Occidental comprometent-se amb un seguit d’actuacions prioritàries a realitzar entre el 2005 i el 2006 per resoldre aquest dèficit.

Quatre anys després, tot i les actuacions realitzades, s’ha avançat ben poc. Els alcaldes han deixat d’actuar i no han fet el seguiment que garanteixi els compromisos de la Generalitat. L’alcalde de Sabadell Manuel Bustos, més enllà d’omplir titulars de diari en aquell moment amb grans anuncis, també s’ha oblidat del problema i no ha liderat res.

El balanç de les actuacions realitzades a la nostra ciutat:

Pla de Xoc Estat actual
CAP Centre Inici 2005 Inaugurat 2007
CAP Concòrdia Inici 2005 Inaugurat 2008
CAP Gràcia Inici 2006 NO iniciat
CAP Sud Inici 2006 A mig construir
CAP Can Llong Inici 2006 NO iniciat
CAP Merinals (ampl) Inici 2006 Inaugurat 2008
CUAP Sant Fèlix Inici 2006 En funcionament
CUAP Ca n’Oriac Inici 2006 En funcionament
Derivació Can Rull al Consorci Sanitari Terrassa Mala solució. Complicació pels usuaris
Derivació a l’Hospital General de Catalunya Mala solució. Males comunicacions. Privat
Derivació a l’Hospital de Granollers Mala solució. Saturació

| | Pla de Xoc | Estat actual |
| Reforma Hospital de Sabadell | Funcionament 2009 | No llits. Millora urgències |
| Clínica l’Aliança: 60 llits | Finalització obres 2006 | No hi ha data de funcionament |
| Hospital Cerdanyola-Ripollet | Funcionament 2010 | Ni l’avantprojecte (5 anys per fer-lo) |
| CAP Sud | Inici 2006 | A mig construir |

No hi ha cap compromís concret per a pal·liar els dèficits de serveis per als malalts crònics que necessiten hospitalització de llarga durada, com els que ara s’atenen a la Residència Albada, centre totalment insuficient per Sabadell i la seva àrea d’influència.

Tampoc no hi ha cap compromís en ferm de com es millorarà l’atenció als malalts mentals, que necessiten visites més freqüents, més professionals que els atenguin a l’ambulatori o a casa, més centres de dia on fer el seu seguiment i suport. Manquen residències on puguin viure de forma autònoma sense la vigilància constant de les famílies.

Per altra banda el febrer de 2005 l’alcalde anunciava la creació del Consell de participació ciutadana, com a òrgan d’assessorament, consulta i seguiment integrat per les organitzacions veïnals, sindicals, de consumidors … Aquest organisme tampoc no s’ha creat encara.

El grau d’incompliment i d’indefinició és ben palès.

A banda de la creació de la comissió aprovada en el passat Ple, a proposta de l’Entesa, per fer el seguiment i exigir a la Generalitat l’acompliment dels compromisos adquirits, l’Entesa per Sabadell seguirà treballant en la defensa d’uns serveis sòcio-sanitaris públics, universals, equitatius, de qualitat, amb mecanismes de control públic i amb un finançament transparent i suficient.

En aquest sentit l’Entesa també reclama:

 Augmentar els serveis d’atenció domiciliària per a la gent gran i l’adequació dels seus habitatges.

 Construcció dels Casals i Centres de dia pendents: Sector Sud, Els Termes, Covadonga, La Plana del Pintor.

 Construcció d’un complex per a gent gran i/o malalts crònics, tipus Residència Albada.

 Construcció d’un complex de serveis als malalts mentals, on es puguin atendre de forma adequada aquests malalts segons les necessitats de cada cas, i que permeti el seu ingrés perllongat en la ciutat si és necessari o viure en la residència adaptada.

 Disseny d’un pla d’atenció integral a les persones autistes, que inclogui atenció especialitzada i recursos per a les famílies.

 Dotació del nombre d’especialistes necessaris per evitar les llistes d’espera.

 Suport als professionals sanitaris del sistema públic.

 Impuls de la recerca biomèdica i la innovació. Potenciar el projecte del Parc De Salut.