L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal la proposta de crear un òrgan de seguiment de les actuacions per pal·liar el greu dèficit sanitari

L’Entesa per Sabadell veu amb preocupació l’endarreriment i la manca d’informació sobre les actuacions previstes per pal·liar el dèficit en que es troba la sanitat pública a Sabadell i la seva demarcació. Una situació de dèficit que fa molts anys que venim patint, sobretot pel que fa a les llistes d’espera, la manca de llits hospitalaris, les mancances de la xarxa d’assistència primària, les places de salut mental, etc. etc.

Aquesta situació va originar fa uns anys a una important mobilització, encapçalada pels usuaris i pel moviment veïnal, que va obligar a moure fitxa als responsables del Departament de Salut de la Generalitat que finalment van anunciar el Pla de Xoc 2005-2006 i el Pla Sanitari del Vallès Occidental.

Aquests plans plantejaven un seguit d’actuacions prioritàries a realitzar entre el 2005 i el 2006. La realitat però és que bona part les principals actuacions que havien d’iniciar-se en aquelles dates i que quatre anys després haurien d’estar en funcionament, avui encara no s’han iniciat, no hi ha calendari i el dèficit sanitari perdura, pagant-ne les conseqüències negatives els usuaris.

Per altra banda no hi ha cap marc en el que s’informi i es faci el seguiment de la situació en què es troben aquestes infraestructures tan necessàries per a la qualitat assistencial de la nostra ciutat de la seva àrea d’influència i per fer efectiu un dels drets bàsics de tots el ciutadans i ciutadanes com és la sanitat.

L’Entesa per Sabadell proposa al Ple:

1. Crear una Comissió específica de seguiment formada per l’alcalde, els representants dels grups municipals, els representants veïnals i dels usuaris, amb l’objectiu de fer el seguiment, l’avaluació i la concreció de les actuacions i de les infraestructures sanitàries per millorar els serveis sanitaris i sociosanitàries a Sabadell.

2. Traslladar al Departament de Salut de la Generalitat la preocupació per la greu situació sanitària que encara pateix Sabadell i la seva àrea d’influència.