L’Entesa celebra la seva assemblea anual

El proper dissabte 24 de gener a les 10 del matí l’Entesa per Sabadell celebrarà la seva assemblea ordinària al Casal Pere Quart. Amb el lema 10 anys treballant per Sabadell es posa l’accent en la consolidació d’aquesta formació política que treballa des de Sabadell per Sabadell.

L’ordre del dia previst inclou un balanç de la feina feta durant l’any 2008, que inclourà informes sobre les activitats de l’organització civicopolítica, sobre la tasca desenvolupada pel Grup Municipal, el treball realitzat en el marc de les Candidatures Alternatives del Vallès – CAV, i un informe econòmic.

La segona part de l’assemblea, després d’una breu pausa, es dedicarà al Pla de treball previst pel 2009, fent èmfasi en les activitats que es programaran amb motiu del desè aniversari de l’Entesa, i amb les explicacions i debat sobre el projecte El Sabadell que volem que s’iniciarà en els propers mesos.

L’assemblea acabarà amb la presentació i votació de dues resolucions: una per ratificar l’adhesió dels regidors de l’Entesa al Moviment de càrrecs electes Pel Dret a Decidir, i una altra de suport al poble palestí.