L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal una proposició a favor de l’espai públic

L’Entesa per Sabadell proposarà demà al Ple municipal una moció per tal que els projectes que impliquin una actuació destacada sobre l’espai públic consolidat o els equipaments municipals existents hagin de ser debatuts i aprovats pel Ple municipal.

Amb aquesta proposta l’Entesa pretén fer més transparent la gestió dels projectes que modifiquen l’espai públic i que sovint són polèmics, de manera que hi hagi garanties de què són coneguts pel conjunt dels grups municipals i informats a la ciutadania quan encara es poden fer suggeriments o consideracions.

Per l’Entesa l’espai públic de la ciutat, o sigui dels carrers i avingudes, de les places, dels equipaments, etc. reflecteix els valors socials i culturals I és l’espai comú patrimoni de tota la ciutadania, el lloc de trobada i de confluència per excel·lència, amb funcions com l’oci, la celebració o l’ intercanvi.

Les decisions de com configurar l’espai públic gaudeixen, per regla general, d’un cert consens ciutadà a través de processos de participació mitjançant exposició pública i d’aprovació pel ple municipal, com a màxim òrgan de representació i de presa de decisions municipals.

Malgrat el paper central de l’espai públic, les actuacions de reforma o de remodelació no gaudeixen per regla general d’aquest consens al decidir-se al marge dels processos de participació ciutadana i d’aprovació pel ple municipal i són decidides únicament pels òrgans de govern.

L’Entesa confia que la moció obtingui el suport de la resta de grups i considera que aportaria garanties a la ciutadania.