L’Entesa per Sabadell rebutja que l’Equip de Govern utilitzi injustificadament els recursos públics i el padró

L’Entesa per Sabadell vol expressar la seva perplexitat pel fet que el tinent d’alcalde de Presidència, Sr. Lluís Monge, hagi adreçat una carta a les persones que han donat suport a la reivindicació de l’AV de la Creu Alta per tal que no s’instal·lin a l’Eix Macià quatre restaurants que ocuparan una part considerable de l’actual zona de passeig.

Un cop més l’Equip de govern ha accedit a les dades de les persones signants d’aquest escrit a través de la consulta del padró, perquè en el full de signatures no es feia constar l’adreça, únicament el nom i el DNI. L’Entesa rebutja aquesta pràctica que consisteix en fer servir recursos municipals, així com el propi padró, amb l’única finalitat d’intentar frenar les reivindicacions ciutadanes.

Considerem que és del tot reprovable que l’Equip de govern faci ús del diner públic i destini personal municipal a cercar les adreces en el padró municipal i a enviar cartes per desinformar la ciutat amb afirmacions com que “l’ocupació d’aquest tram d’avinguda serà similar a la que hi ha hagut els darrers 10 anys”.

En l’escrit el Sr. Monge també afirma que “Era l’hora de fer un replantejament de la zona i dotar-la d’elements que no tan sols complissin la normativa vigent, sinó que fossin més respectuosos amb els seus clients”. En canvi, no té cap mena de consideració envers els veïns i veïnes i pel conjunt de la ciutadania que veuran limitat l’espai del qual gaudeixen actualment per passejar i descansar.

Aquesta inadequada utilització amb finalitats polítiques del padró municipal ja s’ha produït en altres ocasions
per part del Govern municipal. Per exemple, fa uns mesos les persones signants d’un escrit per demanar que onegés la bandera multicolor a l’Ajuntament en la commemoració del Dia de l’Orgull Homosexual també van rebre un escrit similar, en aquella ocasió signat per la tinent d’alcalde Sra. Marta Farrès.