El Fons Estatal d’Inversió Local

Isidre Soler Clarena - Regidor Portaveu del Grup Municipal d'Entesa per Sabadell

El govern Zapatero ha tret de la màniga una inversió a tot l’estat de 8.000 milions d’euros a través dels ajuntaments. Es tracta d’una mesura excepcional i d’una inversió molt important que cal aprofitar fins el darrer euro.

Des del primer moment l’Entesa va reclamar tots els esforços perquè cadascun els 35,7 milions d’euros que corresponen al nostre municipi s’inverteixin i se’n puguin beneficiar el màxim nombre de persones aturades. Dos dies després que s’aprovés aquest fons, l’Entesa ja feia arribar al govern municipal una relació de possibles projectes.

Vagi per endavant, doncs, que no qüestionem que s’apliquin mesures per frenar el creixent atur ni per activar l’economia, tot el contrari. El que qüestionem és l’efectivitat d’aquest instrument.
Si analitzem les condicions que estableix el Fons Estatal per generar ocupació i millorar l’econòmia veurem que s’orienta exclusivament a finançar obres, i per tant, la reactivació econòmica i la lluita contra l’atur se centra únicament en el sector de la construcció.

Segons les dades de l’Informe de Conjuntura, al mes de juny del 2008, a Sabadell les persones aturades en el sector de la construcció representaven un 12,63 % del total, mentre que de la Indústria un 30,65 % i del sector de Serveis representaven un 51,6 %.

D’altra banda, apostar exclusivament pel sector de la construcció per reduir l’atur implica excloure d’entrada el 55 % de la població aturada, o sigui les dones, que pràcticament no participen d’aquest sector. Per tant la mesura beneficia un sector reduït de les persones aturades i amb una ocupació excloent.

Una altra qüestió a considerar és que es tracta d’una mesura efímera, que permetrà crear llocs de treball en els propers mesos, però, que no seran llocs de treball que es consolidaran. La mesura únicament pretén incidir en les xifres d’ocupació a curt termini. Per tant, si la situació econòmica no canvia, a final de 2009 aquestes persones tornaran a l’atur.

A la nostra ciutat aquests 35,7 milions d’inversió extra serviran per realitzar actuacions que fa temps s’haurien d’haver afrontat si el govern municipal actual hagués gestionat millor els recursos públics al llarg dels nou anys que governa i no hagués destinat tants milions d’euros a despeses supèrflues o a les elevades nòmines del nombrós personal de confiança.

Per exemple, aquests diners de l’estat serviran per eliminar les barreres arquitectòniques encara existents a la ciutat i que fa temps venim reclamant que s’eliminin, a remodelar places i espais públics, a ampliar i adequar voreres en mal estat, a construir alguns trams de carrils bicicleta, a implantar un tercer carril a la Gran Via o a realitzar actuacions en el Parc fluvial del Ripoll, entre altres. Actuacions necessàries en la seva majoria.

En canvi trobem a faltar altres projectes adreçats a evitar la degradació d’edificis del patrimoni històric, adaptar tots els passos soterrats de la Gran Via o eliminar les barreres arquitectòniques existents a edificis municipals com el Conservatori i el Casal Pere Quart, per posar alguns exemples.

Però el que és evident és que estem deixant escapar una oportunitat. Destinar una quantitat tan important de diners -8.000 milions d’euros- a obres menors -que no vol dir innecessàries- és perdre la possibilitat per reorientar l’economia d’aquest país. Un país que necessita un canvi radical de la seva economia, que passi del monocultiu del totxo i del ciment a l’economia productiva, a la recerca, a la innovació, als valors tecnològics. En definitiva, a construir una nova economia basada en valors productius, sostenibles i ètics que aportin solidesa econòmica i estabilitzin l’ocupació.

Davant d’una situació econòmica complexa que requereix objectius d’un cert nivell els màxims responsables polítics responen amb mesures amb una absoluta manca de visió de futur. Mesures totes elles avalades i celebrades no tan sols pel govern central sinó també pels representants de les entitats municipalistes com el president de la FCM, el Sr. Manuel Bustos.

Uns representants que també han celebrat l’aprovació d’aquest Fons Estatal des d’una perspectiva absolutament centralista, ignorant completament el Govern de Catalunya i envaint les competències autonòmiques.

Un Fons Estatal que, a banda de donar pel que dóna, no pot ser l’excusa per defugir una vegada més de la necessitat d’afrontar un model de finançament just dels ajuntaments. Els municipis no necessiten mesures per tapar forats basades l’estratègia de la repartidora i dels titulars de diaris, sinó solucions estables que garanteixin el seu finançament en el futur.

En resum, per l’Entesa per Sabadell aquest Fons Estatal d’Inversió no va més enllà de ser un bon pegat, però continuem esperant les mesures estables que garanteixin el finançament dels ajuntaments.