Sobre l’existència de barreres arquitectòniques

Pregunta d'Isidre Soler en el Ple municipal del 4 de novembre de 2008

Senyor alcalde, com bé coneix, l’existència de les barreres arquitectòniques és un tema que afecta a molts col·lectius. Tant és així que eliminar-les ha estat la principal petició a pràcticament tots el districtes en el procés Que09.

Des de l’Entesa per Sabadell, també compromesos amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques, varem sol·licitar el mes d’abril consultar el preceptiu Pla d’Actuació per eliminar-les. Se’ns respongué que no existia un Pla, sinó una diagnosi i la vam poder consultar.

El passat mes de juny varem portar a consideració d’aquest ple una moció instant a redactar el Pla d’Actuació que tots els Ajuntaments tenen obligació de confeccionar i – com bé sap- el seu grup s’hi va negar.

Posteriorment varem sol·licitar-li un informe dels serveis jurídics municipals sobre quin era el grau d’acompliment de la legislació relativa a l’eliminació de les barreres arquitectòniques, ja que segons aquesta legislació els plans havien d’estar confeccionats i aprovats fa anys i les barreres arquitectòniques totalment eliminades el 2006. També es van negar facilitar aquest informe.

Novament vàrem recordar-li l’obligació de redactar aquest Pla d’Actuació que no coneixem. Sorprenentment en una Comissió Informativa ens varen mostrar un suposat Pla d’Actuació per eliminar les BAU, tot i que a l’abril i al juny no existia, del qual es desconeixen els autors, la data i quan i qui l’aprovat.

Paral·lelament, varem adreçar una consulta al Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques de la Generalitat, el qual ens va respondre que:

 La llei obliga als ajuntaments a redactar els Plans d’Actuació per eliminar les barreres arquitectòniques de la via pública i dels edificis municipals.

 Aquests Plans han de ser aprovats pels Plens municipals seguint la tramitació corresponent d’aprovació inicial, exposició pública i aprovació definitiva.

Senyor Alcalde, la meva pregunta és quan pensa complir el que diu la llei i portar aquest Pla a la consideració i aprovació d’aquest Ple?