El Quart Cinturó tindria un impacte devastador

Amb les seves declaracions el regidor Paco Bustos evidencia el total desconeixement del projecte i del rodal

El regidor d’Espai públic Paco Bustos ha fet públiques unes declaracions sobre el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, recentment aprovat per la Generalitat. En aquestes declaracions el regidor, referint-se al Quart Cinturó, afirma que si es construeix bé l’impacte ambiental seria mínim o nul.

Des de l’Entesa per Sabadell lamentem que un responsable municipal pugui fer unes declaracions tant forassenyades com aquestes, les quals tan sols es poden fer des del més absolut desconeixement del projecte, des del menyspreu pel seus efectes sobre el rodal o des de l’intent de confondre l’opinió pública.

El gran impacte que ocasionaria la construcció d’una autopista com el Quart Cinturó, o Ronda del Vallès, amb una afectació de cent metres d’amplada en tot el seu recorregut, sobre els espais naturals del rodal de Sabadell i del Vallès és àmpliament coneguda per tothom.

Sembla que el senyor Paco Bustos tan sols té en compte el tram de 800 metres, de la carretera de Matadepera al Riu Ripoll, en què el Quart Cinturó es preveu soterrat, tot coincidint amb la Ronda Nord, i menysprea la resta dels espais pels quals passaria aquesta devastadora i innecessària autopista.

En el nostre terme municipal el Quart Cinturó afectaria de ple els boscos i camps de Ca n’Argeleguet; els camps de Ca n’Ustrell; el Torrent de Colobrers; els camps de Can Moragues; els boscos de Togores i Can Vilar i el Riu Tort. A la resta de la comarca el Quart Cinturó continuaria destruint els espais naturals més ben conservats del Vallès, com l’Espai Agroforestal de Llevant i el Parc Agrícola del Vallès.

El Sr. Paco Bustos sembla que també desconeix que l’impacte del Quart Cinturó no depèn de si es fa bé o malament, sinó del fet de fer-lo. A més dels efectes directes sobre el medi, el Quart Cinturó fomentaria la mobilitat no sostenible i, per tant, agreujaria la contaminació atmosfèrica, els efectes sobre la salut pública i el canvi climàtic, i afavoriria la posterior urbanització d’espais naturals.

Lamentem doncs que un representant del govern municipal, enlloc de defensar alternatives sostenibles a la mobilitat, faci demagògia sobre les conseqüències d’un projecte tant devastador com el Quart Cinturó que comportaria la destrucció del medi natural, afectaria la salut de les persones i afavoriria el canvi climàtic.