L’Entesa valora positivament la Festa Major però vol que es faci una valoració política de la mateixa

L’Entesa per Sabadell valora positivament el desenvolupament de la Festa Major d’enguany, que ha registrat una elevada participació de la ciutadania i no ha sofert incidències remarcables. Així mateix, volem agrair la tasca de totes les persones i entitats que han fet possible aquests dies de festa.

L’Entesa per Sabadell sol·licitarà a l’alcalde que es faci una valoració de la Festa Major amb la implicació de tots els grups municipals, amb l’objectiu de detectar elements a millorar: per exemple, ampliar i potenciar el servei de transport públic; reforçar el dispositiu d’informació quan s’interromp el trànsit per efecte d’activitats com ara la cursa popular o la bicicletada, afectant nombrosos vehicles; agilitar l’accés del ciutadans i ciutadanes a les activitats on es concentren més persones, etc.

Tanmateix, considerem que després de molts anys amb el mateix model de festa major cal reflexionar col·lectivament per valorar aquest model, plantejar novetats en la programació i, sobretot, implicar més directament la ciutadania i el conjunt d’entitats, tant en la concepció de la pròpia festa, en la programació de les activitats i en el seu desenvolupament.

En aquest mateix sentit considerem que cal avançar cap a un model de festa més popular i menys institucional, amb menys protagonisme dels representants polítics en els diferents actes, especialment en l’acte de recepció de la bassa, i amb més activitats adreçades al conjunt de sabadellencs i sabadellenques. Amb una programació que tingui molt més en compte els productors culturals sabadellencs i nacionals.

Volem destacar també l’èxit de les barraques, que aquest any han incrementat activitats i recuperat participació malgrat la seva ubicació, fet que mostra que la ciutat reclama una mirada més popular i menys populista de la festa. Activitats potser més modestes, però molt ben acollides, que potencien la cultura popular i les formacions musicals de proximitat, com a alternativa als macroconcerts comercials del Parc Catalunya, alguns dels quals ni tan sols emeten so en directe, sinó que utilitzen música enregistrada prèviament.