L’Entesa per Sabadell es desmarca del document aprovat pel govern municipal sobre el Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTRMB)

El Govern municipal va aprovar a la Junta de Govern Local del passat 25 de juliol el document “Observacions i suggeriments municipals a l’Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTRMB)”.

Tot i que inclogui el terme “municipal” el document va ser aprovat per la Junta de Govern, amb els únics vots del PSC, sense que el seu contingut fos prèviament debatut en cap organisme. Aquest document, doncs, representa tan sols la voluntat del PSC. Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell no el reconeix en absolut.

El contingut d’aquest document no aporta cap reflexió sobre el model territorial ni les propostes que planteja l’Avantprojecte del PTRMB. Es tracta d’una mera repetició del document d’Infraestructures de Sabadell, aprovat el mes d’abril amb els vots de la dreta local.

Una vegada més el Govern municipal del PSC mostra el seu veritable tarannà davant de temes transcendents per a la ciutat i la regió Metropolitana, defugint el debat real sobre quin model territorial i quines infraestructures cal plantejar per afrontar el futur de manera responsable.

El PSC local continua defensant un model de creixement territorial i d’infraestructures de transport obsolet, que no resolen els problemes que el propi model ha generat i són els responsables de l’esgotament de recursos i del canvi climàtic.

Fins i tot els seus plantejaments són més retrògrads que els de la pròpia Generalitat, com el fet de proposar que el Túnel d’Horta sigui també per a vehicles i no tan sols pel ferrocarril, com ha reclamat públicament el propi alcalde Manuel Bustos a mitjans del mes d’agost.

L’Entesa considera que el Túnel d’Horta viari és del tot innecessari i inviable des del punt de vista de la mobilitat, i defensa un nou enllaç del ferrocarril pel Coll de Montcada per evitar els efectes negatius sobre el Parc de Collserola.