L’Entesa per Sabadell valora positivament l’actitud oberta de la Generalitat en relació al projecte dels FGC

En el si de la Comissió de Seguiment de Ciutat de les obres dels FGC, els responsables de la Generalitat, el Sr. Manel Villalante, director general de Transports Terrestres i el Sr. Xavier Casas, director de GISA, van reconèixer que estan treballant alternatives a determinats aspectes del projecte i també varen mostrar-se predisposats a estudiar propostes encaminades a millorar-ne el resultat.

Des de l’Entesa per Sabadell valorem molt positivament aquesta actitud receptiva a estudiar i millorar aspectes del projecte que tenen una important incidència en diferents punts de la ciutat. Alguns d’aquests temes que ara s’estan reconsiderant coincideixen amb les alternatives que l’Entesa ja va plantejar en les al·legacions a l’Estudi Informatiu l’estiu del 2006.

 Reconsiderar la cua de maniobres del carrer Himàlaia, construïda a cel obert, amb la qual cosa s’evitaria un gran impacte al barri i una afectació directe a la CIPO.

 Desplaçar l’estació de la Plaça d’Espanya i l’intercanviador amb RENFE en direcció sud que el projecte preveu situar-lo sota la línia de RENFE. Amb aquesta solució es disminuiria la complexitat de l’obra i el seu cost i s’augmentaria la seguretat, ja que s’evita haver de “penjar” materialment l’actual estació i les vies de RENFE per a construir la nova estació dels FGC sota. També evitaria interrompre la circulació de vehicles a la part nord de la plaça per les obres. Aquesta solució també permet ubicar les entrades a l’estació dels FGC fora de la plaça i no a l’interior com preveu el projecte.

 Canviar la ubicació de la sortida d’emergència de la Plaça Major. D’aquesta manera s’evitaria afectar el Racó del Campanar amb aquesta sortida i la important afectació de l’edifici situat al xamfrà.

Aquestes són algunes de les propostes que va presentar l’Entesa (es poden consultar al web: http://www.entesa.org/alegacions/allegacions_perllongament_ffcc.pdf) per millorar el projecte i ara la Generalitat avança en el mateix sentit. Lògicament l’Entesa està satisfeta d’aquesta coincidència i espera que finalment s’adoptin aquestes solucions, de la mateixa manera que confia es puguin tenir en compte altres propostes fetes per l’Entesa i que no varen prosperar en l’aprovació de l’Estudi Informatiu.

L’Entesa per Sabadell continuarà fent aportacions i propostes per millorar el projecte dels FGC i perquè les obres tinguin el menor impacte a la ciutat.