Qui fa demagògia amb el futur de la ciutat?

El govern municipal, per boca de la regidora Montserrat Capdevila, ha volgut respondre a l’Entesa per Sabadell, acusant-la d’oportunisme i de fer demagògia, per l’opinió que va donar sobre la manca de projecte estratègic del govern municipal i la mala posició en que es troba la ciutat de Sabadell per afrontar un futur econòmicament difícil.

Els arguments de la Sra. Montserrat Capdevila han estat realment sorprenents, per la capacitat d’obviar i de tergiversar la realitat de les coses, i posen de manifest que si hi ha algú que fa demagògia és precisament ella i el Govern municipal del que forma part.

Un dels arguments que la Sra. Montserrat Capdevila utilitza per defensar “la visió estratègica del govern” és Sant Pau de Riu-sec. Sense esmentar en cap moment que la propietat i el desenvolupament d’aquest futur espai industrial correspon únicament a la iniciativa privada i no a l’impuls municipal. Tampoc la regidora recorda que “la principal iniciativa” del govern encapçalat per Manuel Bustos envers aquest pla parcial ha estat aprovar una modificació del Pla General per requalificar sòl no urbanitzable, d’un espai destinat a parc urbà, com a sòl industrial per afavorir els interessos dels promotors. És tracta d’una particular manera de planificar el futur de la ciutat.

Un altre particular argument utilitzat per la Sra. Montserrat Capdevila, per demostrar que Sabadell te eines prou sòlides per encarar el futur, és el complex de Fira Sabadell. La regidora tampoc no recorre a la realitat i obvia que l’espai de l’antiga ABB estava destinat a ubicar un equipament d’activitats relacionades amb les noves tecnologies, a la recerca i la formació abans que el govern del que forma part el destinés de manera unilateral a les firetes, aplecs i sopars, el qual, a més a més de no aportar cap valor afegit, implica cada any un elevat cost de manteniment per a les arques municipals.

La Sra. Capdevila tampoc recorda que ella i el seu govern van desmantellar el CESTIC, un centre de activitats relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació, per permutar-lo amb la Cambra de Comerç i requalificar la resta de l’espai en sòl residencial. Aquest centre havia de ser una peça clau de la Gran Via Digital o la Gran Via del Coneixement, un projecte estratègic que havia de ser una aposta econòmica, política i social pel futur de la ciutat i que el govern municipal ha menyspreat.

Aquesta és la preocupant realitat de la política que el govern municipal practica per a impulsar les línies estratègiques de futur de la ciutat.