Sobre la negociació del conveni col·lectiu

Pregunta d'Isidre Soler en el Ple municipal del 30 de juny de 2008

Fa sis mesos es va iniciar la negociació pel nou conveni col·lectiu d’aquesta casa.

En diverses ocasions hem manifestat el nostre interès per com van les converses d’aquesta negociació i també hem manifestat la nostra preocupació pels successius desencontres durant el procés de discussió.

També li hem plantejat en diverses ocasions que facin tots els esforços possibles per arribar a un acord satisfactori entre Consistori i els representants dels treballadors-res.

Però ens preocupen les informacions que rebem sobre determinats aspectes d’aquesta negociació.

Per tant li trasllado la següent pregunta que agrairia se’ns respongués en aquesta sessió:

 És cert que durant el procés de negociació el Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals, el Sr. Joan Manau, s’ha reunit a part de la mesa de negociació amb un sol sindicat i, fins i tot, va signar un acord amb aquest sindicat a part de la negociació?