L’Entesa per Sabadell lamenta que el PSC, ICV-EUiA i ERC hagin votat contra el batxillerat nocturn

L’Entesa per Sabadell lamenta que en el ple d’ahir els grups municipals del PSC, ICV-EUiA i ERC votessin en contra de la moció presentada pel Grup municipal d’Entesa instant a la Generalitat a reconsiderar la decisió d’anular el batxillerat nocturn a l’IES Ferran Casablancas i garantir l’oferta actual a la ciutat, als IES Pau Vila i Ferran Casablancas.

En el transcurs del ple tots els grups municipals van reconéixer que el govern de la Generalitat havia pres de manera unilateral i precipitada la decisió de reduir les aules de batxillerat nocturn i van manifestar preocupació per la seva continuïtat, però, tanmateix, els partits que conformen el govern català es van aliniar contra la moció.

L’Entesa considera que una ciutat com Sabadell, amb 200.000 habitants, a més d’una important àrea d’influència, ha de lluitar per mantenir els seus serveis, i que està plenament justificat que compti amb dos centres que ofereixin el batxillerat en horari nocturn, tant pel nombre de persones matriculades com per estar un a cada extrem de la ciutat.

El batxillerat virtual -presentat per la Generalitat com a alternativa- és una bona opció per a un determinat perfil d’alumne, però la seva implantació no ha de servir per excloure la realitat d’altres perfils. Ben al contrari, el batxillerat diürn, el nocturn, el virtual i les escoles d’adults haurien de configurar un ventall d’oferta complementària i flexible, que pogués donar cabuda a totes les persones amb interès per continuar els seus estudis postobligatoris.

L’Entesa va portar aquesta moció al ple fent-se resó de la demanda que el Consell Escolar de l’IES Ferran Casablancas va fer arribar als grups municipals, i la va defensar des del convenciment de què un acord de ple seria valorat pel govern de Catalunya. Malauradament els grups municipals del PSC, ICV-EUiA i ERC ja havien pres prèviament una decisió pensant més en defensar el govern de la Generalitat que en els interessos de la ciutat.