L’Entesa comparteix la preocupació de la nova entitat d’afectats per les obres dels ferrocarrils

L’Entesa per Sabadell considera lògica la creació d’una nova associació de comerciants i veïns afectats per les obres dels ferrocarrils, en tant és una iniciativa de la societat civil per plantejar propostes i millores del projecte de perllongament dels ferrocarrils.

L’Entesa per Sabadell comparteix la preocupació dels membres d’aquesta associació respecte de la manca d’informació acurada sobre el calendari de les obres i les repercusions que tindran sobre els establiments més directament afectats i sobre els veïns. Així ho hem manifestat reiteradament al govern municipal que encara no ens ha facilitat el calendari detallat.

Considerem que en un moment en què s’han iniciat els treballs previs de les obres cal que el govern municipal i el govern de la Generalitat actuïn amb total transparència i, per tant, aportin tota la informació sobre les obres i el seu calendari als veïns i comerciants afectats i al conjunt de la ciutat.

D’altra banda, l’Entesa per Sabadell ha vingut reclamant en el darrer any i mig que s’estudiïn acuradament totes les propostes sobre el projecte de perllongament del ferrocarril, per tal d’aconseguir el millor projecte per Sabadell i també amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de les obres. En aquest sentit, creiem que encara som a temps d’aplicar algunes millores, per exemple buscant solucions constructives per a la nova estació del Passeig que redueixin l’impacte de les obres.