L’Entesa demana al portaveu del PP que no coarti la lliure expressió dels grups de l’oposició

En relació a les declaracions del portaveu del Grup Municipal del PP, Jordi Soriano, respecte de la durada del ple i el nombre de mocions que s’hi presenten, l’Entesa per Sabadell vol manifestar que el PP s’equivoca volent coartar la lliure expressió dels grups de l’oposició i confon el seu paper en el consistori.

Lamentem que el grup municipal del PP menystingui la tasca de la resta dels grups de l’oposició i li recordem que les mocions són l’instrument legalment establert i reglamentat per expressar les propostes dels grups de l’oposició per incidir en la política local i millorar diferents aspectes de la ciutat. Ben al contrari que el PP, que sembla sentir-se plenament identificat amb les polítiques del PSC, altres grups, com ara l’Entesa per Sabadell, tenim altres plantejaments i moltes propostes que traslladem en forma de mocions en què es proposen solucions que sovint són assumides pel conjunt del consistori perquè són positives per a la ciutat.

En tot cas, si el que es vol plantejar és que les sessions del ple siguin més curtes, el portaveu del PP, enlloc de fer-ho des dels mitjans de comunicació, s’hauria hagut d’adreçar a la resta de portaveus a través de l’organisme adequat, que és la Junta de Portaveus, i mirar d’arribar a algun acord respecte de la durada de les intervencions o altres mesures consensuades. Tanmateix, volem fer notar que la durada del ple té més a veure amb les extenses i reiteratives intervencions dels membres de l’equip de govern, particularment de l’alcalde, que no pas amb la presentació de mocions.

D’altra banda, volem manifestar que el senyor Soriano pateix una evident confusió, ja que malgrat el seu grup municipal és a l’oposició, sovint és el PP qui defensa les decisions del govern com a pròpies. El seu grup municipal mai no presenta mocions al Ple, probablement perquè se sent molt identificat amb la política i la gestió del PSC-PSOE i, a més, el PP és corresponsable de què durant aquesta legislatura s’hagi buidat de continguts el ple municipal, traslladant el gruix de les competències i decisions importants a la Junta de Govern, fet que sí que ha implicat una pèrdua d’interés per part de la ciutadania.