Sobre la visita del cònsol del Marroc a Sabadell

Davant de la propera visita a la nostra ciutat del Cònsol del Marroc, des de l’Entesa per Sabadell voldríem fer arribar al conjunt de la ciutadania les següents consideracions:

 Sabadell és una ciutat capdavantera en matèria de cooperació i solidaritat amb el poble sahrauí, tant per la presència d’importants entitats de solidaritat, com per l’aposta activa que té el nostre Ajuntament des de 1989 amb la ciutat sahrauí de l’Argub, tot això ha fet que la ciutat de Sabadell hagi estat compromesa en la recerca d’una sortida negociada, pacífica i justa del conflicte del Sàhara.

 És per això, que considerem que davant de la visita del Cònsul del Marroc a la nostra ciutat, l’Ajuntament de Sabadell té que fer-li arribar el reclam de major respecte als Drets i les Llibertats dels sahrauís, així com el seu dret democràtic a l’autodeterminació previst en les resolucions de la ONU.

 Per aquest motiu hem adreçat un escrit a l’alcalde perquè faci arribar al Cònsol del Marroc aquest reclam de drets i llibertats del poble sahrauí, per part de l’estat marroquí.