L’Entesa reclama a l’Equip de Govern una gestió més racional dels teatres de la ciutat

L’Entesa per Sabadell reclama un cop més que es faci una gestió més racional de la programació teatral per optimitzar els recursos de la ciutat. Des de fa mesos denunciem que el Teatre Municipal La Faràndula és un equipament infrautilitzat des de què es va inaugurar el Teatre Principal.

De la mateixa manera que s’han programat al Teatre Principal obres de teatre amb gran demanda, com ara “A la Toscana” o “La plaça del diamant”, obviant que La Faràndula té molta més capacitat, recentment els mateixos problemes d’aforament s’han produït amb el darrer concert ofert per l’Orquestra Simfònica del Vallès. Així, són molts els ciutadans i ciutadanes que no van poder assistir al concert del passat 25 de març per manca de capacitat d’aquest teatre.

D’altra banda, l’escenari del Teatre Principal queda petit per acollir una orquestra de la dimensió de l’OSV, fet que origina incomoditats als músics i que part de la formació no sigui visible per part del públic.

No entenem que l’Equip de Govern, coneixedor d’aquestes estretors i manca de localitats suficients, insisteixi en prioritzar el Teatre Principal, sense tenir en compte que La Faràndula compta amb 1000 butaques i que és un espai més adequat per als concerts de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Aquesta mala programació origina decepció a molts ciutadans i ciutadanes que veuen frustrades les seves expectatives de poder assistir a determinades actuacions teatrals o musicals. Malestar que ha originat múltiples i continuades queixes ciutadanes.

Des de l’Entesa per Sabadell considerem que aquesta política és del tot desencertada, lamentem que es prioritzin criteris de rendibilitat política i reclamem al govern municipal que programi les activitats culturals en base a criteris de racionalitat en benefici de tota la ciutat.