L’Entesa per Sabadell valora amb llums i ombres l’anunci de les Àrees Residencials Estratègiques

A finals del passat mes de febrer la Generalitat de Catalunya va donar a conèixer les ARE (Àrees Residencials Estratègiques) destinades a fomentar noves promocions d’habitatges, dels que un 50% han de ser de protecció pública.

A la nostra ciutat aquestes Àrees es construiran als barris de Torre-romeu i de Can Puiggener, amb una previsió total d’uns 1.800 nous habitatges. Des del govern municipal s’ha anunciat la voluntat de destinar part d’aquests habitatges a regenerar les zones amb menys condicions d’habitabilitat d’aquests barris.

Per l’Entesa aquest anunci té llums i ombres, aspectes positius i aspectes negatius.

En primer lloc valorem positivament que les possibilitats de l’ARE es destinin a regenerar zones de barris amb condicions d’infrahabitatge i no únicament a construir més habitatge. Es tracta d’una mesura necessària però que sobrepassa els objectius del propi ARE i requereix un tractament de Pla de millora urbana, en el que es contemplin quines són les condicions existents, quins habitatges són realment necessaris, on s’ubicaran, quins nous serveis generaran i quins mecanismes de gestió s’establiran.

Per altra banda considerem que la promoció de l’habitatge públic de lloguer o de compra s’ha de fomentar a tota la ciutat i no tan sols en els barris, sota el risc d’abocar l’habitatge públic a la marginalitat.

Des de l’Entesa per Sabadell també defensem que els esforços de l’administració han d’anar destinats bàsicament a crear un gran parc d’habitatge de lloguer públic, amb l’objectiu de poder oferir l’accés a habitatges de qualitat a preus assequibles i com a instrument de regulació a la baixa dels preus.

Finalment, volem recordar que aquestes ARE no deixen de ser una solució parcial al tema de l’habitatge, ja que vol resoldre l’actual dificultat d’accedir a un habitatge construint més habitatges, quan el problema de fons no és la manca d’habitatges sinó els preus abusius i la manca d’habitatge de lloguer.

L’Entesa per Sabadell farà un seguiment molt proper de la proposta de l’ARE i farà les aportacions necessàries perquè sigui un projecte coherent amb els objectius anunciats.