L’Entesa considera un error instal·lar quatre mòduls de restauració al lateral de l’Eix Macià

L’Equip de govern promou la instal·lació de quatre mòduls destinats a la restauració damunt del passeig lateral de l’Eix Macià. Dos d’aquests restaurants estan previstos davant del Llac Center i dos més davant de l’Hotel Verdi.

Aquests mòduls prefabricats, de 26 metres de llarg per 5 d’ample, ocuparan pràcticament tot l’espai públic del passeig, ja ocupat en part per bars i terrasses de temporada, restant molt poc espai pels vianants i per les persones que gaudeixen d’aquests espais lliures.

La únic objectiu del Govern municipal per promoure la instal·lació d’aquests restaurants és l’afany recaptador i afavorir determinades activitats de restauració en el lloc.

El Govern municipal però menysté el perjudici que representa la pèrdua d’un lloc utilitzat actualment per nombroses persones que passegen per aquest lateral de l’Eix Macià o l’utilitzen com espai de descans i d’entreteniment. Tampoc considera les possibles molèsties que aquest tipus d’activitats generarà als veïns que resideixen davant mateix del lloc on pensen instal·lar els restaurants.

L’Entesa per Sabadell no és partidari de la instal·lació d’aquests restaurants en aquest indret, pel fet que incrementarà una oferta ja important en tota aquesta zona, fins el punt d’arribar a saturar-la i crear problemes a la via pública. Però per damunt de tot no compartim en absolut la política d’ocupar sistemàticament l’espai públic amb activitats de tota mena.

L’Entesa defensa un espai públic de qualitat, amb els serveis necessaris, destinat al benefici del conjunt de ciutadans i ciutadanes i que pugui ser gaudit amb la màxima naturalitat i sense conflicte d’interessos.

Per aquest motiu de l’Entesa demana al Govern municipal que reconsideri la idea i no fomenti la instal·lació d’aquests restaurants en aquest espai.