La caserna: cal pagar pel que és nostre?

Virginia Domínguez - Regidora del Grup Municipal d'Entesa per Sabadell

La caserna de la Guàrdia Civil és i sempre ha estat de la ciutat. Es va construir per acollir la Guàrdia Civil i es va cedir a aquest cos, amb el compromís de retornar-la a la ciutat quan deixessin de fer-ne ús.

L’any 1998 el director general de la Guàrdia Civil i el llavors alcalde Antoni Farrés van signar un conveni de reversió, que establia que es desocuparia la caserna i aquesta tornaria a la ciutat. Per això, es va inscriure la caserna en el Registre de la Propietat núm.2 de Sabadell com a propietat municipal.

L’any 2000 l’alcalde Manuel Bustos va signar una prórroga del mateix conveni, atès que la Guàrdia Civil encara no havia desallotjat la caserna. En el document la Guàrdia Civil reconeix que l’edifici està temporalment ocupat de manera precària.

No va ser fins l’any 2006 quan sembla ser que el Ministeri de l’Interior va qüestionar aquest conveni al•legant defectes de forma en la devolució a la ciutat. I és en aquest punt quan les coses comencen a ser ben estranyes, quan l’Ajuntament, representat per l’alcalde, comença a tirar pedres a la pròpia teulada.

No es pot dir d’una altra manera. Si la caserna estava inscrita en el Registre de la Propietat com a propietat municipal de ple dret, el més lògic fóra que l’alcalde hagués defensat aquesta propietat i hagués passat la pilota al ministre, per cert, membre del Partit Socialista, com el propi alcalde.

S’ha de reconéixer, si més no, l’habilitat del ministeri per aconseguir a canvi d’una propietat que no era seva, 3 milions d’euros i un terreny de 5.000 m2 (valorat aproximadament en 5 milions d’euros) per construir-hi una nova caserna, que òbviament no és competència municipal. Per tant, pel cap baix 8 milions d’euros, que són, ni més ni menys, 1.300 milions de pessetes. Aquesta negociació resulta del tot incomprensible.

L’Entesa per Sabadell, juntament amb CiU, ERC i ICV-EUiA, després d’un any per véncer l’actitud obstruccionista de l’Equip de govern respecte dels requeriments de documentació, hem interposat la demanda del contenciós administratiu contra la donació de l’Ajuntament a l’Estat de 3 milions d’euros i un solar de 5.000 m2, donació que no té cap contrapartida per a la ciutat.

La reacció immediata de l’Equip de govern ha estat tirar pilotes fora i utilitzar demagògicament el Parc de Salut com a cortina de fum per desviar la seva responsabilitat. Una resposta ben pobra, tenint en compte que tots els grups que signem la demanda hem defensat sempre el projecte del Parc de Salut i que la demanda no impedeix en absolut tirar-lo endavant.

Tanmateix, des de la responsabilitat i la defensa del patrimoni de Sabadell, no estem disposats a haver de pagar 8 milions d’euros per una propietat –la caserna- que ja és de la ciutat. No volem malversar el patrimoni de la ciutat per una mala gestió de l’alcalde.