L’Entesa reclama un veritable impuls per finalitzar el Parc Fluvial del Ripoll

Condicionar tot l’àmbit del riu Ripoll és un dels grans projectes que la ciutat es va plantejar fa anys per poder recuperar i posar de relleu els valors històrics, culturals, naturals i productius que atresora i alhora aconseguir que la ciutat no visquès d’esquena a aquest espai tan important.

Certament, des de que a principis dels anys noranta es va aprovar el projecte del Parc Fluvial del Ripoll, el riu ha millorat considerablement el seu estat en els aspectes de sanejament, reutilització de l’aigua i recuperació d’especies animals i vegetals però cal puntualitzar que han estat possibles en gran mesura gràcies al finançament europeu.

A partir d’ara, però, els fons europeus ja no estaran disponibles, així que serà necessari destinar-hi recursos econòmics propis i d’altres administracions, si es vol tirar endavant la resta del projecte del Ripoll.

Malgrat els avenços dels darrers anys, encara queda molt per fer, especialment respecte del patrimoni històric i cultural, que segueix sent la ventafocs de les inversions. Elements patrimonials tan destacables com ara la sèquia Monar, el Molí d’en Torrella o el Molí Mornau es deterioren cada dia una mica més, sense que es posi remei des de l’equip de govern amb una actuació planificada.

L’Entesa reivindica el projecte integral del Parc Fluvial del Ripoll, que contemplava el parc cultural, el parc industrial, el parc d’horta, el parc de lleure i el parc natural. Tots aquests àmbits requereixen actuacions específiques, però coordinades, amb un objectiu comú d’enriquir aquest espai i posar-lo a l’abast de tota la ciutadania.

En aquest sentit l’Entesa reclama a l’equip de govern una planificació de les actuacions i de les inversions necessàries per fer realitat la totalitat del Parc Fluvial del Riu Ripoll en el temps més breu possible.