A favor de la creació d’una Escola Universitària d’Infermeria a la nostra ciutat

Davant de la notícia apareguda als mitjans de comunicació locals el dijous 10 de gener on el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB) adverteix de la manca d’infermeres i infermers que no permet cobrir la demanda de places al Parc Taulí, des de l’Entesa per Sabadell volem fer les següents valoracions:

* Considerem que es tracta d’una situació preocupant que no ajuda a millorar la situació de col·lapse que actualment viu la xarxa sanitària de la nostra ciutat, posant en risc la qualitat assistencial dels usuaris i les condicions laborals dels professionals actuals.

* Per tal de millorar en qualitat i quantitat els serveis sanitaris, cal crear noves eines de formació que permetin la incorporació de nous professionals a la xarxa sociosanitària existent, en aquest sentit des de l’Entesa insistim en la necessitat de crear a la nostra ciutat una Escola Universitària d’Infermeria. La qual podria ubicar-se al costat del futur Parc Salut, en els terrenys de l’antiga Caserna de la GC.

Des de l’Entesa per Sabadell valorem que una mesura d’aquest tipus ajudaria a resoldre la mancança de professionals de la infermeria a la nostra ciutat i col·locaria Sabadell al capdavant de la formació i la qualitat sanitària.