L’Entesa per Sabadell dóna suport a la manifestació convocada per la Plataforma pel Dret a Decidir

L’Entesa per Sabadell dóna suport a la manifestació que tindrà lloc el dissabte 1 de desembre a Barcelona amb el lema “Pel dret a decidir sobre les nostres infraestructures”.

L’Entesa, que forma part de la Plataforma pel Dret a Decidir, anima a la ciutadania a participar en aquesta manifestació per exigir un canvi de plantejaments respecte de les infraestructures i s’impulsi una nova cultura de la mobilitat.

L’Entesa considera que el problema no és tant de manca d’inversió com de prioritats polítiques, perquè en els darrers anys s’han potenciat únicament les infraestructures viàries d’alta capacitat i el tren d’alta velocitat en detriment de la xarxa de rodalies. Així, s’ha destinat la major part de la inversió a un transport públic elitista de llarg recorregut, deixant de banda les infraestructures que fa servir el gruix de la ciutadania de manera quotidiana.

Cal apostar per una veritable xarxa de ferrocarril a la regió metropolitana, pel transport de passatgers i de mercaderies, a partir d’una diagnosi rigorosa de les infraestructures, que determini quines actuacions són més urgents i, sobretot, que posi les bases per a un nou model de mobilitat. Un model que s’ha de construir des d’una perspectiva sostenible i que, en ple segle XXI, ja no pot potenciar més autopistes i autovies que no resolen els problemes de mobilitat, que porten irremissiblement a originar noves congestions i que, a més, constitueixen greus amenaces per al territori.