L’Entesa denuncia la intenció de l’Equip de govern de crear un Consell de la Solidaritat

L’Equip de Govern ha anunciat la creació d’un nou organisme municipal: el Consell municipal de la Solidaritat. Es tracta d’una decisió unilateral del PSC, al marge de tothom. Menystenint l’opinió dels grups municipals i de les entitats ciutadanes.

En cap moment han informat d’aquesta intenció en cap organisme municipal ni a cap grup municipal. És una decisió en contra de les pròpies entitats que treballen en el terreny de la Solidaritat a Sabadell.

En la reunió de la Fundació Sabadell Solidari dels passat 9 d’octubre la majoria d’entitats representades i de les organitzacions polítiques van votar a favor d’un manifest contrari a la creació d’aquest Consell. Tan sols la presidenta (PSC) i la representant del PSC van votar-hi en contra.

En aquesta reunió del passat dia 9 es va acordar sol·licitar una reunió amb l’alcalde per tal de fer reconsiderar aquesta decisió. Anunciar públicament la creació del Consell de la Solidaritat sense haver tingut aquesta reunió és un menyspreu total a les entitats. Anunciant-ho a més a més la pròpia presidenta de la Fundació Sabadell Solidari.

Es tracta d’una actitud i d’una decisió molt negativa pel treball que s’està realitzant a la nostra ciutat en el terreny de la solidaritat i de la cooperació amb altres pobles.

Aquest treball es canalitza principalment des de la Fundació Sabadell Solidari, creada a l’any 1999 i que actualment agrupa a 14 entitats i el propi Ajuntament, amb una tasca molt positiva i sense cap mena d’entrebanc. Gestiona anualment en projectes de solidaritat uns 389.000 €.

Cap de les entitats que en forma part mai han posat de manifest la necessitat de modificar l’àmbit actual de relació ni ha qüestionat el model de Sabadell Solidari.

Cap dels motius que l’Equip de govern ha dit per prendre aquesta decisió son creïbles.

Els veritables motius de l’Equip de govern i del PSC per desmuntar una entitat que funciona i crear-ne una altra amb les mateixes finalitats són la de controlar i de fiscalitzar el treball de les entitats.

Amb aquesta decisió el PSC pretén crear un organisme en el qual pugui controlar la presa de decisions i la distribució dels recursos en funció dels seus interessos i estendre el seu model de relació clientelar amb les entitats a l’àmbit de la solidaritat.

L’experiència dels diferents Consell sectorials o dels Consells de Districte demostren que l’interès del govern municipal i del PSC per aquests organismes de “participació” és fer-los funcionar al seu antuvi i utilitzar-los com un espai més de propaganda política.

Des de l’Entesa ens oposem totalment a la intenció de crear aquest Consell de la Solidaritat per la forma i pel fons i defensem la plena autonomia i la capacitat del moviment associatiu i defugim d’aquelles polítiques que pretenen instrumentalitzar o burocratitzar les relacions entre entitats i l’administració.